Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wypożyczanie pracowników

   

  Jest nazywane inaczej praca okresową, bowiem po upływie okresu zatrudnienia, pracownik wraca do stanu oczekiwania. Ta forma polega na zatrudnieniu pracowników jednego przedsiębiorstwa w innym na określony czas lub w celu wykonania zleconego zadania. Wypożyczony wykonawca jest zwykle zainteresowany...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca na wezwanie

   

  Jest taką formą pracy, kiedy pracodawca może wezwać pracownika do świadczenia pracy w dowolnym przez siebie wybranym momencie. Pracownik pozostaje przez cały czas do dyspozycji pracodawcy, podejmuje natomiast pracę tylko w momencie wezwania do jej świadczenia. Praca ta może przyjmować formę pracy na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w domu

   

  Często nazywana jest praca chałupniczą. Osoby wykonujące ten rodzaj pracy są pracownikami zależnymi. Wykonują ją jednak poza zakładem pracy, w miejscu przez siebie wyznaczonym. Z wykonywanych zadań pracownicy są rozliczni przez pracodawcę, tym niemniej pozostają poza jego kontrolą. Jest to element...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telepraca

   

  Telepraca to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której poważna część pracy pracownika wykonywana jest poza siedzibą firmy, albo tam gdzie dostarcza się produkt oraz gdy praca wykonywana jest przy wykorzystywaniu technologii informacyjnej i technologii transmisji danych, a w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

   

  Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy jest najważniejsza formą elastyczności zatrudnienia. Zainteresowanie pracą niepełnowymiarową wynika z szerokich możliwości, jakie ta forma zatrudnienia stwarza w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb rynku pracy. Pracownikom umożliwia dostosowanie długości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing

   

  Outsourcing oznacza wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, jest definiowane również jako wydzielenie ze struktury organizacyjnej danego podmiotu określonej funkcji i przekazanie jej zewnętrznej jednostce gospodarczej. Istota outsourcingu tkwi w skoncentrowaniu się danego podmiotu gospodarczego na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa zlecenie i umowa o dzieło

   

  To forma kontraktowania pracy zawierana z pracownikami na wykonanie konkretnego zadania, wygasającego w momencie jego wykonania. Należy odróżnić je od outsourcingu, ponieważ na ogół nie skutkuje długotrwałą i stałą współpraca partnerską, nie wiąże się z działaniami strategicznymi firm oraz nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwolnienia pracowników

   

  Redukcja zatrudnienia jest jednym z najtrudniejszych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. Dla względnie sprawnego przeprowadzenia redukcji zatrudnienia niezbędne jest opracowanie z odpowiednim wyprzedzeniem działań, które doprowadzą do uzyskania właściwego poziomu zatrudnienia. Takim działaniem jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /4 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie dla menedżerów

   

  Przed przystąpieniem do rokowań, negocjatorzy reprezentujący zarząd przygotowują i dopracowują strategie i propozycje jakie mają zamiar przedstawić. W szczególności można wyróżnić cztery sfery tych przygotowań:

  opracowanie konkretnych propozycji zmian gotowych do bezpośredniego wprowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /4 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązywanie sporów

   

  Mimo, że pożądanym wynikiem negocjowania kolektywnego jest zgoda obu stron, co do warunków zatrudnienia, często zdarza się, że negocjatorzy nie są zdolni do osiągnięcia porozumienia przy stole negocjacyjnym. W tych sytuacjach stosuje się kilka alternatyw, by rozwiązać ten impas. Najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /5 975

  praca w formacie txt

Do góry