Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA PRASY

   

   

  POWSTANIE WARSZAWSKIEGO OŚRODKA TELEWIZYJNEGO (WOT)

   

  Ośrodek uruchomiono 30 kwietnia 1956 roku na 27 i 28 piętrze Pałacu Kultury

  W jego strukturze znalazł się dział produkcji filmowej

  Pierwsza transmisja w plenerze 1 maja 1956

   

  BUDUJEMY...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /12 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Media w PRL

   

  LIPIEC 1944 – LUTY 1945:

  MOSKWA – przygotowywania strategii propagandowo – informacyjnej;

  - marzec 1944 – pierwsze dyskusje na posiedzeniach ZPP (Związek Patriotów Polskich)

  - spór o tytuł dziennika i tekst ODZWE MANIFESTU (Wanda Wasilewska przewodnicząca ZPP);

  - J. Borejsza przejmuje inicjatywę przy...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /6 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Media w Polsce - Paweł Paliwoda

   

  Media o ogromnym kapitale niemieckim w Polsce i media w RFN mają obecnie w naszym kraju niekwestionowanego pupila. Jest nim Władysław Bartoszewski, który podczas ostatniej kampanii wyborczej stał się ikoną i dumą Platformy Obywatelskiej.

   

  Powszechnie zaś krytykowany i wyszydzany jest w wielu...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /12 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna w Korei

   

  Korea w czasach nowożytnych była królestwem podporządkowanym Cesarstwu Chińskiemu. W końcu XIX w. w związku z restauracją Meiji w Japonii, skrajnym osłabieniem Cesarstwa Chińskiego po wojnach opiumowych i "powstaniu bokserów" stała się terenem rywalizacji carskiej Rosji i zmodernizowanej Japonii. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /13 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Branding

  Charakterystyka

  Branding (ang.)- technika marketingowa, polegająca na kształtowaniu marki w świadomości nabywców, ukazaniu jej wizerunku w pozytywnym świetle oraz wszelkie działania służące wzbudzeniu wśród nabywców skojarzeń marki z danym produktem.

  Budowanie marki stanowi istotny element w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa komisu

  Charakterystyka

  Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się, za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. (KC art. 765)

  Stronami umowy są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki niebezpieczne

  Charakterystyka

  Czynniki niebezpieczne to takie czynniki których działanie może spowodować zaistnienie wypadku przy pracy (urazu).

  Czynniki szkodliwe to takie których oddziaływanie na pracownika może doprowadzić do choroby.

  Czynniki uciążliwe to te czynniki których działanie na pracownika może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki niebezpieczne

  Charakterystyka

  Czynniki niebezpieczne to takie czynniki których działanie może spowodować zaistnienie wypadku przy pracy (urazu).

  Czynniki szkodliwe to takie których oddziaływanie na pracownika może doprowadzić do choroby.

  Czynniki uciążliwe to te czynniki których działanie na pracownika może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkłady terminowe

  Charakterystyka

  Wkłady terminowe (Lokaty terminowe) są to depozyty bankowe deponowane w banku na określony z góry okres czasu. Właściciel lokaty (deponent) za złożone środki otrzymuje zapłatę w postaci odsetek. Wysokość odsetek zależy zarówno od oprocentowania danej lokaty, jak i od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /5 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces audytu wewnętrznego

  Cele procesu

  (cele te wynikają z rozważenia priorytetów zarządzania, wymagań systemu zarządzania, wymagań klienta, ryzyka dla organizacji)

  Cele główne:

  Ocena zdolności jakościowej procesu zarządzania.<br/ 1.1 Ocena skuteczności środków zarządzania.<br/ 1.2 Ocena jakości wyrobu.<br/ 1.3...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /11 465

  praca w formacie txt

Do góry