Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa.

   

   

  Ze wzgl. na kryterium rodzajowe dochody budżetowe dzieli się na dwie zasadnicze grupy.

  1) Dochody bezzwrotne:- podatki, - cła, - opłaty

  2) Dochody zwrotne: - pożyczki zagraniczne, - pożyczki wewnętrzne, - lokaty budżetowe.

  Cła- są to przymusowe świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz budżetu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /3 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne gospodarki budżetowej

   

   

  Budżet został ściśle powiązany z trzema sferami życia społeczeństwa: gospodarczą, społeczną i polityczną.Ponad to istotną cechą budżetu jest to że nie jest on biernym narzędziem polityki społ.- gosp. i finansowej, ale aktywnym podmiotem, którego rola polega na kształtowaniu, umocowaniu lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /1 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja Budżetu

   

  - rozdzielna - polega na rozdzielaniu części dochodu narodowego. Zewnętrznym wyrazem tej funkcji jest gromadzenie i dzielenie przez budżet określonych zasobów pieniężnych. Skutkiem działalności jest przesuwanie siły nabywczej pieniędzy równymi podmiotami gosp. narodowej. Budżet państwa jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typ operacji pieniężnych

   

   

  * wydatki bieżące ® wydatki bieżące w formie świadczeń rzeczy i usług, odsetki, subwencje, świadczenia zabezpieczenia społecznego, inne przelewy, przelewy na rzecz zagranicy.

  * wydatki kapitałowe ® transfery kapitałowe, pożyczki ? w kraju, na rzecz zagranicy.

  2) Z kolei zgodnie z kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria klasyfikacji budżetowej w/g międzynarodowego funduszu walutowego

   

  Klasyfikacja opracowana przez międzynarodowy fundusz walut. operuje trzema kryteriami:

  1) W/g - kryterium ekonomicznego ma miejsce podział na dwie części:

  Sektor gospodarki;

  państwo ® administracja centralna

  przedsiębiorstwa ® przedsiębiorstwa publiczne, prywatne spółki kapitałowe, pozostałe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele klasyfikacji budżetowej

   

  1) Cele poznawcze - stwarzają konieczność ustalenia pochodzenia środków stanowiących dochody budżetowe oraz sposób wydatkowania tych środków.

  2) Cele informacyjne - ustalenia wielkości struktury dochodów i wydatków w języku który jest jasny dla wykonawców budżetu jak i dla organów kontrolnych.

  3)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System budżetowy

   

  System budżetowy - jest to całokształt struktura organizacyjnych, norm prawnych i urządzeń planistycznych regulujących funkcjonowanie budżetu państwa.

  Budżet państwa - używamy w 4 znaczeniach:

  1.) Budżet jako plan finansowy państwa. Plan budżetowy jest bilansowym zestawieniem dochodów i wydatków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA SPOŁECZNA ZAGADNIENIA PODSTAWOWE.

   

   

  zmiana społeczna- zmiana struktury społeczeństwa i jego funkcji. Powstanie i rozwój nowych znaczeń i wartości, stanowiących paradygmat zmian istotnych modeli zachowań w społ. Są to zmiany powtarzalne. Krótko i długookresowe (K.Davis). Obejmuje część pojedynczy system.

   

  rozwój społeczny-...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /7 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA SPOŁECZNA. DYLEMATY POSLKIEJ TRANSORMACJI.

   

  Jan Błuszkowski „Dylematy polskiej demokracji”. rozdział: Dylemat jako kategoria analizy procesu transformacji społecznej”

   

  dylemat- gdy zachodzi konieczność trudnego wyboru. Dylematy angażujące dwóch aktorów (diadyczne) np. dylemat więźnia. Może być kooperacja albo defekcja. Racjonalne decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /7 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAD SPOŁECZNY I JEGO NARUSZENIA

   

  Trzy podstawowe typy zachowania się ludzi w grupie społecznej:

   

  Zachowanie zgodne ze wspólnością wzorów i norm utrwalonych w psychice jednostek. Podleganie bezrefleksyjnym zwyczajom. Każdy członek społeczności zna swój udział

  Zachowanie zbiorowe jest wynikiem oddziaływania różnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /6 707

  praca w formacie txt

Do góry