Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Obecny system podatkowy

   

  Prawne podstawy nakładania obowiązków podatkowych stanowi obowiązująca od dnia 17 października 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483). W art. 217 ustrojodawca postanowił, że:

  nakładanie:

  podatków,

  innych danin publicznych,

  ...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /3 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK

   

  PODATEK według encyklopedii PWN jest to świadczenia pieniężne na rzecz państwa lub innej osoby publiczno prawnej o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie przepisów prawnych, określających warunki, wysokość oraz terminy płatności tych świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /4 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁATNOŚCI NA UTRZYMANIE, KSZTAŁCENIE,ODBYWANIE PRAKTYKI

   

  Płatności otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w jednym z krajów wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki i który ma (albo miał bezpośrednio przed przybyciem do tego państwa) miejsce zamieszkania w drugim - nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNAGRODZENIE ZA NAUCZANIE I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH

   

  Osoba fizyczna, która przebywa w umawiającym się państwie w celu nauczania lub prowadzenia badań naukowych w uniwersytecie, szkole pomaturalnej lub innej uznanej palcówce oświatowej w tym kraju, a która ma lub miała bezpośrednio przed przybyciem miejsce zamieszkania w drugim kraju, podlega zwolnieniu od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWÓJNE OPODATKOWANIE W LEASINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

   

  Przykład:

  Celnicy polscy nie zgodzili się na zakwalifikowanie Mercedesa Vito jako samochodu ciężarowego, a niemieccy tak. Sprawę rozstrzygnęła Światowa Organizacja Celna, która uznała, iż Mercedesa Vito należy traktować jako samochód osobowy.Takie rozstrzygnięcie ma kolosalne znaczenie dla samego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWÓJNE OPODATKOWANIE SPADKÓW I DAROWIZN

   

  Podatek od spadków i darowizn nie jest objęty umowami o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu. Rzeczy i prawa majątkowe nabyte w spadku są z reguły opodatkowane w kraju ich położenia lub wykonania.

  Z tych względów w wielu krajach europejskich i świata zwalnia się od podatku spadki otrzymywane z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPODATKOWANIE NALEŻNOŚCI LICENCYJNYCH

   

  Należności licencyjne powstające w jednym z krajów i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim, mogą być opodatkowane w tym drugim kraju. Należności licencyjne mogą być także opodatkowane w tym umawiającym się państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem tego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ

   

  Dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie, z tytułu działalności artystycznej z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim kraju, może być tam opodatkowany.

  Dochód z tej działalności wykonywanej w ramach programu wymiany kulturowej lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podwójne opodatkowanie i jego skutki

   

  Podwójne opodatkowanie wiąże się najczęściej z podatkiem dochodowym i majątkowym, które to podatki obciążają wpływ z pracy lub kapitału. Podatnym gruntem dla podwójnego opodatkowania jest przepływ siły roboczej lub kapitału. Roszczenia podatkowe mogą być zgłaszane przez organy podatkowe krajów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /3 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK IMPORTOWY

   

  Obowiązek podatkowy w podatku importowym został nałożo­ny przepisami ustawy z dnia 25 listopada 1993 r. o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadesłanych z zagranicy. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają towary sprowadzone lub nadesłane z zagranicy, niezależnie od:

  - sposobu ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /1 255

  praca w formacie txt

Do góry