Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KARTA PODATKOWA

   

  Klasyczny podatek zryczałtowany

  Nie ewidencjonuje się dochodu, bez ewidencji przychodów, kosztów. Tylko ta działalność, która jest określona w ustawie może korzystać z karty podatkowej. Do ustawy dołączone są tabele, w których jest wymieniona ta działalność, którą prowadząc można korzystać z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

   

  Podatek powszechny w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, o charakterze osobistym.

  WYŁĄCZENIA –

  -przychody z działalności rolniczej,

  -przychody z działalności leśnej,

  -przychody podlegające ustawie o podatku od spadków i darowizn,

  -przychody z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /3 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK AKCYZOWY

   

  Podmiot – producenci i importerzy wyrobów akcyzowych.

  Przedmiot – te same czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT-em i dotyczą tzw. wyrobów akcyzowych.

  Wyroby akcyzowe – paliwa, broń myśliwska i gazowa, urzadzenia do prowadzenia gier hazardowych, samochody osobowe, jachty pełnomorskie, sprzęt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG VAT

   

  Wyłączenia – sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu samodzielnie sporządzającego bilans, wydanie towaru na podstawie umowy użyczenia, czynności opodatkowane podatkiem od gier, czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

  Podmiot – osoby fizyczne, prawne i jednostki nie mające...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /3 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWNA BUDOWA PODATKU

   

  Podmiot:

  czynny: państwo, gmina, inny uprawniony,

  bierny: podatnik, płatnik, inkasent.

  Podatnik: podmiot, na którym ciąży podatek – tzw. zobowiązany.

  Płatnik: oblicza, pobiera i wpłaca podatek na odpowiedni rachunek,

  Inkasent (występuje tylko w opłatach lokalnych – np. Sołtys):...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /4 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System podatkowy

   

  System podatkowy – to zbiór podatków obowiązujących w danym państwie.

  PODATKI NAKŁADA SEJM.

  ASPEKT PRAWNY PODATKU

  Cechy podatku, które odróżniają podatek od innych danin:

  Przymusowość – każdy ma obowiązek płacić podatek (ten, na którego jest nałożony).

  Bezzwrotność – nie podlega...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja opłat publicznych

   

   

  Opłaty za czynności organów administracji rządowej i samorządowej:

  opłata sądowa,

  administracyjna;

   

  ogólne

  opłata skarbowa;

   

  szczególne

  – paszportowa;

   

  opłaty osobiste

  akty ze stanu cywilnego;

   

  rzeczowe

  koncesje,

  zezwolenia;...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwolnienia od podatku

   

  nieruchomości zajęte na potrzeby organów administracji samorządu terytorialnego;

  nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych, przeznaczone na przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, pod warunkiem wzajemności;

  budowle i grunty, pasy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminy i sposoby rozliczeń

   

  osoby fizyczne

  zobowiązane są złożyć właściwemu organowi gminy wykaz nieruchomości, sporządzony wg. ustalonego wzoru na formularzu w terminie

  14 dni od powstania obowiązku podatku,

  14 dni od zaistnienia zmian;

  podatek ten na rok podatkowy ustala w drodze decyzji wójt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie obowiązku podatkowego

   

  powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku;

  powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowla została ukończona/ rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /858

  praca w formacie txt

Do góry