Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MNPV

  Charakterystyka

  MNPV - METODA ZMODYFIKOWANEJ NPV (MODIFIED NET PREZENT VALUE - MNPV)- metoda oceny projektów gospodarczych, która opiera się na założeniu iż dodatnie przepływy pieniężne netto powinny być reinwestowane przy innej stopie reinwestycji niż stopa dyskonta przyjęta dla ocenianej inwestycji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNPV

  Charakterystyka

  MNPV - METODA ZMODYFIKOWANEJ NPV (MODIFIED NET PREZENT VALUE - MNPV)- metoda oceny projektów gospodarczych, która opiera się na założeniu iż dodatnie przepływy pieniężne netto powinny być reinwestowane przy innej stopie reinwestycji niż stopa dyskonta przyjęta dla ocenianej inwestycji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt społeczny

  Charakterystyka

  Konflikt społeczny to proces wzajemnego oddziaływania na siebie podmiotów, w którym występuje świadomość faktycznej wyimaginowanej niezgodności celów i interesów, zmierzających do wymuszenia zmiany podjętych lub zamierzonych działań drugiej strony i/lub do zaskoczenia przeciwników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /4 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baza danych

  Charakterystyka

  "Bazy danych" (ang. "R"elation "D"atabase "M"anagement "S"ystem) RDBMS- rodzaj komputerowego zbioru kartotek, magazyn inaczej danych o określonej budowie.baza danych jest modelowym ujeciem fragmentu rzeczywistości bedącego przedmiotem zainteresowania osób, instytucji,organizacji, firm...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika skojarzeń

  Charakterystyka

  Technika skojarzeń jest to zbiór metod inwentycznych, do których można zaliczyć techniki swobodnych skojarzeń oraz techniki wymuszonych skojarzeń ( klasyfikacja wg. L.W.Cruma).

  Techniki oparte na skojarzeniach swobodnych to:

  Metoda analogii - świadome poszukiwanie podobieństw między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /3 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka ekstremalna

  Charakterystyka

  Od 1970 ten rodzaj turystyki grupuje najbardziej wyspecjalizowane formy działalności turystów. W społeczeństwach sytych, żyjących w betonowym i asfaltowym krajobrazie, ludzie zaczęli szukać możliwości wyżycia się w naturze i odreagowania stresów. Musza tylko uwielbiać ryzyko i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /6 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek wychowawczy

  Charakterystyka

  Zasiłek wychowawczy wypłaca pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób w pozostałych przypadkach zajmuje się tym właściwa terenowo jednostka organizacyjna ZUS-u.

  Zasiłek wychowawczy przysługuje osobie pracującej do ukończenia urlopu wychowawczego z powodu sprawowania osobistej opieki nad...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek wychowawczy

  Charakterystyka

  Zasiłek wychowawczy wypłaca pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób w pozostałych przypadkach zajmuje się tym właściwa terenowo jednostka organizacyjna ZUS-u.

  Zasiłek wychowawczy przysługuje osobie pracującej do ukończenia urlopu wychowawczego z powodu sprawowania osobistej opieki nad...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria sprawiedliwości

  Charakterystyka

  Teoria sprawiedliwości opracowana została przez J. Stacey Adamsa. Zgodnie z nią pracownik porównuje bilans wkładów i efektów własnych działań w organizacji z relacjami wkładów i efektów innych osób. (Agnieszka Chrisidu-Budnik 2005 str. 398). Inna definicja mówi, że "według tej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroturystyka profesjonalna

  Charakterystyka

  Na całym świecie powstają specjalne biura turystyczne specjalizujące się w obsłudze osób zainteresowanych agroturystyką i pobytami na wsi. Szczególnie takich agencji i biur funkcjonuje w krajach, gdzie pobyt w gospodarstwach rolnych i na wiejskich mają długą tradycje i stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /2 648

  praca w formacie txt

Do góry