Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rachunek kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów jest względnie wyodrębnionym podsystemem informacyj­nym w ramach systemu ewidencyjnego rachunkowości, którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o kosztach. Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów związanych z prowadzeniem działalności, tj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /2 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby wiedzy

  Charakterystyka

  Zarządzanie zasobami wiedzy związane jest z realizacją funkcji identyfikacji, gromadzenia, analizy, udostępniania.

  Wyróżnić można dwie kategorie zasobów wiedzy: zasoby jawne oraz zasoby ukryte.

  Zasoby jawne

  Przykładem jawnych (namacalnych, explicit) zasobów wiedzy mogą być:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele socjotechniczne

  Charakterystyka

  Wyodrębniamy trzy główne modele socjotechniki:

  Klasyczny - polega na systematyzowaniu i dobieraniu różnorakich prawidłowości ogólnych z dziedziny socjologii i innych nauk społecznych w tym celu, ażeby przekształcać je w odpowiednie dyrektywy praktyczne. Przedstawienie recepty w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECR

  ECR z ang. Efficient Consumer Response łańcuch dostaw zorientowany na klienta. Działania w ramach koncepcji ECR skupiają się na zintegrowaniu nowoczesnych metod zarządzania oraz różnorakich technologii wspomagających w celu podniesienia poziomu i jakości obsługi klienta z jednoczesnym obniżeniem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek docelowy

  Definicja

  Rynek docelowy- jest to jeden lub kilka segmentów obsługiwanych przez dane przedsiębiorstwo, które tak kształtuje instrumenty marketingowe by zdobyć nowego klienta lub utrzymać przy sobie obecnych nabywców.

  Dana firma musi dobrze zastanowić się czy wybierze jeden czy większą liczbę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austriacka teoria pieniądza

  Charakterystyka

  Austriacka teoria pieniądza została zaprezentowana przez Ludwiga von Misesa w pracy The Theory of Money and Credit opublikowanej po raz pierwszy w 1912.

  Mises stosuje w niej koncepcje użyteczności marginalnej, które są odpowiedzialne za kształtowanie się cen na rynku, do analizy zagadnień...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /5 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia personalna - procedura tworzenia

  Charakterystyka

  Procedura tworzenia strategii personalnej: strategia personalna- naczelna orientacja, która wyraża dominujący kierunek działania organizacji w sferze zasobów ludzkich; opracowywanie tej strategii coraz bardziej przybiera na znaczeniu w związku z coraz lepszym dostrzeganiem kluczowej roli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator efektywny

  Charakterystyka

  Mówimy o estymatorze, że jest efektywny, jeżeli ma on niewielką wariancję (jednocześnie niewielkie odchylenie standardowe).<br

  Jest to pożądana własność estymatora, która obok wartości oczekiwanej rozkładu estymatora Zn zwraca również uwagę na jego wariancję D&sup2;(Zn) i...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełda Papierów Wartościowych

  Charakterystyka

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działa jako spółka z dominującym udziałem Skarbu Państwa od 16 kwietnia 1991 roku. Jest to instytucja powołana do organizowania bezpiecznego obrotu instrumentami finansowymi, z zapewnieniem jednakowego i jednoczesnego dostępu do informacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /2 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena środowiska pracy

  Charakterystyka

  Ocena środowiska pracy jest formą weryfikacji stopnia realizacji zasadniczego celu ergonomii, za który powszechnie uważa się kształtowanie pracy|warunków pracy niezbędnych do ochrony pracownika przed przedwczesną utratą sił biologicznych w następstwie pracy oraz warunków ich regeneracji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /4 581

  praca w formacie txt

Do góry