Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Elastyczność popytu

  Stosunek względnej (procento­wej) zmiany wielkości popytu do względnej (procentowej) zmiany czynnika, który zmianę popytu wywołał.

  Stopień reakcji wielkości popytu na określone dobro (usługę) na zmianę ceny tego dobra (usługi) nazywamy prostą cenową elastyczno­ścią popytu.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty utrzymania zapasów

  Charakterystyka

  Zapasy są nieodłącznym elementem procesów gospodarczych - występują w każdej z faz działalności przedsiębiorstwa, a przez strumienie dopływu i odpływu ulegają stałemu odnawianiu. Znajomość odpowiednich kosztów, które towarzyszą zapasom pozwala na optymalizację procesów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /4 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy opodatkowania

  Charakterystyka

  Osoby fizyczne mają do wyboru cztery formy opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.

  Opodatkowanie na zasadach ogólnych

  Opodatkowanie na zasadach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /3 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemieszczenia pracowników

  Przemieszczenia pracowników są związane z awansem, wewnętrzne|przesunięciami wewnętrznymi lub degradacją. Polegają one na planowanych zmianach stanowisk. Są wynikiem indywidualnego rozwoju pracownika lub kolejnym krokiem na ścieżce kariery. Celem zmiany stanowiska może być uzyskanie nowych kompetencji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemieszczenia pracowników

  Przemieszczenia pracowników są związane z awansem, wewnętrzne|przesunięciami wewnętrznymi lub degradacją. Polegają one na planowanych zmianach stanowisk. Są wynikiem indywidualnego rozwoju pracownika lub kolejnym krokiem na ścieżce kariery. Celem zmiany stanowiska może być uzyskanie nowych kompetencji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład Poissona

  Charakterystyka

  Rozkład Poissona jest jednym z rozkładów zmiennej losowej ciągłej. Jest to rozkład asymetryczny. Nazwę wziął od nazwiska osoby, która go wprowadziła. Był to Simeon-Denis Poisson i opisał ten rozkład w swoim dziele: "Procedes des Ragles Generales du Calcul des Probabilites. Bachelier...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kreatywna rachunkowość

  Charakterystyka

  ''

  Kreatywna rachunkowość to takie wykorzystanie zakresu wolności osób, które sporządzają sprawozdania finansowych, który wynika z braku odpowiednich wzorców, standardów, reguł i procedur, będących podstawą przy podejmowaniu decyzji dotyczących procesu tworzenia informacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie stałe

  Charakterystyka

  Zlecenia stałe - forma rozliczenia bezgotówkowego, polegająca na wydaniu bankowi dyspozycji na cykliczne przelewanie określonej kwoty pieniężnej z naszego konta na wzkazane przez nas konto. Ze zlecenia stałego mogą korzystać osoby prawne i fizycznie posiadające rachunek bankowy.

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów jest względnie wyodrębnionym podsystemem informacyj­nym w ramach systemu ewidencyjnego rachunkowości, którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o kosztach. Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów związanych z prowadzeniem działalności, tj...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /2 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów jest względnie wyodrębnionym podsystemem informacyj­nym w ramach systemu ewidencyjnego rachunkowości, którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o kosztach. Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów związanych z prowadzeniem działalności, tj...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /2 199

  praca w formacie txt

Do góry