Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ELIXIR

   

  ELIXIR – elektroniczna izba rozliczeniowa 18.04.1994 roku w celu dalszego rozwoju rozrachuków. To system rozrachunków netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków, są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z indywidualnych zleceń klientów. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania centrali KIR S.A.

   

  zapewnienie prawnych, technicznych i organizacyjnych warunków działania KIR-u

  współpraca z centralami banków, które są uczestnikami KIR-u

  rejestracja należności i zobowiązań uczestników

  składnie w NBP z upoważnienia uczestników zleceń obciążających ich rachunki bieżące w...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki uczestnictwa w systemie KIR

   

   

  1) wniosek o uczestnictwo

  data rozpoczęcia działalności operacyjnej w Polsce

  poziom wsp. wypłacalności z ostatnich 3 miesięcy ( min. 8%)

  średni stan środków banku na rachunkach w NBP i rachunkach a vista w innych bankach

  sprawozdanie z przepływów finansowych w okresach...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADANIA BRIR-ów

   

  prowadzenie punktów przyjęć i odbioru dokumentów rozrachunkowych

  prowadzenie komórek regionalnych poczty bankowej i nadzór nad jej terminowym i prawidłowym działaniem

  rejestracja zobowiązań i należności uczestników wynikających z wymiany zleceń przeprowadzonych za pośrednictwem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYBIR

   

  SYBIR – uruchomiony w 1993 r. System wymiany zleceń płatniczych między uczestnikami rejestracji wzajemnych należności i zobowiązań z tego tytułu, wymiany między uczestnikami przesyłek z takimi zleceniami i przesyłek kurierskich sporządzanych w formie papierowej i w formie zbioru danych przekazanych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób realizacji celów i zadań strategicznych – przykłady

   

  Strategia rynkowa (m-ingowa):

  zwiększyć udział w regionalnym rynku kredytowym o .... punktów

  wprowadzić usługi bankowości internetowej, home backing, abanking

  rozszerzyć sieć na dalsze regiony

  rozwijać sieć małych placówek

  rozwijać sieć...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO

   

  Zagrożenie wcześniejszego odebrania środków z banku przez klientów

  Wówczas może się okazać, że bank nie dysponuje dostateczną ilością środków dla tej wypłaty.

  Kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle albo uczyni to w terminie późniejszym

  Ryzyko udzielania każdego pojedynczego...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE

   

  BANKI CENTRALNE

  Powstałe na bazie banków emisyjnych

  B.c. to bank państwowy, który spełnia równocześnie trzy funkcje : banku emisyjnego, banku banków i banku gospodarki narodowej.

  Z jednej strony jest regulatorem całego obiegu pieniężnego wew. kraju oraz równowagi bilansu płatniczego, z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje systemu bankowego

   

   

  stworzenie mechanizmów gromadzenia środków i ich inwestowania w różne przedsięwzięcia

  zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami gospodarczymi, transferu w czasie i ponad granicami

  zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA BANKU

   

  UDZIAŁ W KREACJI PIENIĄDZA

  Banki komercyjne mogą w ograniczonym stopniu tworzyć pieniądz bankowy ponad pozostawione mu sumy wkładów za pomocą kreacji dodatkowych kredytów.

  Kreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne następuje poprzez wzrost wielkości kredytów udzielanych przez te...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 520

  praca w formacie txt

Do góry