Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Konsolidacja banków

   

  Konsolidacja to jeden ze sposobów koncentrowania kapitału - i łączenia środków produkcji. Moda na nią przyszła wraz z rozwojem globalizacji. W systemie globalnym szanse zachowują najsilniejsi i najwięksi. Konsolidacja kapitałów bankowych jest obecnie zjawiskiem powszechnie występującym w świecie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /10 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja i reklama banku

   

  Przez promocję należy rozumieć wszelkie środki taktyczne i strategiczne mające na celu umocnienie na rynku pozycji przedsiębiorstwa (banku), oferowanych przez niego produktów i aktywizacji ich sprzedaży. Polityka promocji jako kolejny element strategii marketingu-mix jest uzupełnieniem polityki produktu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /13 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka lokalizacji banku

   

  olityka lokalizacji banku jest elementem jego strategii dystrybucji. Obejmuje ona zdefiniowanie zakresu terytorialnego działania banku, wybór konkretnego miejsca jego lokalizacji i ustalenia nakładów niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności.

  rozszerzenie działalności banku już...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /7 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota marketingu bankowego

   

  Zmiany zasad funkcjonowania rynku finansowego a zwłaszcza wzrost liczby banków, rozwój konkurencji między nimi, upowszechnianie wiedzy o usługach bankowych oraz zmiany kulturowe, polegające na coraz większej orientacji kredytowej społeczeństwa spowodowały wzrost zainteresowania marketingiem w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /5 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List kredytowy

   

  List kredytowy będący dokumentem akredytywy banku, jest wystawiany na specjalnych i trudnych do podrobienia formularzach, a następnie wręczany beneficjentowi akredytywy, który przedstawia go osobiście w banku zagranicznym, aby otrzymać wypłatę. Akredytywy pieniężna, zlecające wypłatę określonemu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytywa pieniężna

   

  >

  Akredytywy pieniężne występują w postaci listu kredytowego wręczanego przez bank beneficjentowi akredytywy lub jako zlecenie listowne albo teleksowe banku wystawiającego akredytywę do banku wypłacającego.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytywa dokumentowa

   

  Akredytywa dokumentowa jest zobowiązaniem banku importera do uregulowania eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar. Mimo że bank otwiera akredytywę w związku z umową kupna-sprzedaży jest ona jego zobowiązaniem samoistnym i niezależnym od tej umowy. Banki...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /8 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso gwarantowane

   

  Inkaso gwarantowane znajduje zastosowanie, gdy eksporter, pragnąc zabezpieczyć się przed ryzykiem nieterminowego wykupienia inkasowanych dokumentów przez importera, żąda gwarancji bankowej. Gwarancji udziela bank importera, a jeżeli importer nie wykupi dokumentów złożonych do inkasa w ramach gwarancji to...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso

   

  Inkaso jest szeroko stosowaną formą rozliczeń w obrotach zagranicznych i usługą świadczoną przez banki. Polega ono na pobraniu (zainkasowaniu) przez bank należności klienta lub zabezpieczeniu

  jej przyszłej zapłaty w zamian za wydanie dokumentów powierzonych przez niego bankowi. bank wydaje dokumenty...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forfaiting

   

  1. Bank importera poręcza (awal) jego weksel, a włoski importer przekazuje weksel francuskiemu eksporterowi jako zapłatę za dostarczony towar.

  2. Eksporter francuski odstępuje weksel instytucji forfaitingowej w Wiedniu, otrzymując natychmiast zapłatę pomniejszoną o dyskonto.

  3. Instytucja...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 465

  praca w formacie txt

Do góry