Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Epikureizm

   

  Epikureizm, hellenistyczny system filozoficzny, którego twórcą był Epikur i który wypływał z dwóch źródeł: A) kultu życia i pragnienia szczęścia. B) z trzeźwej postawy umysłu, ufającego temu, co mu bezpośrednio jest dane i operującego wyłącznie konkretnymi wyobrażeniami. Epikureizm głosił: -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hellenistyczna filozofia

   

  Hellenistyczna filozofia, obejmuje okres od 300 do 30 p.n.e., kiedy to filozofia grecka, podobnie jak cała kultura, zetknęła się z kulturą obcą i częściowo uległa jej wpływom. Wówczas z helleńskiej stała się hellenistyczną. Straciła na czystości, ale stała się bardziej ekspansywna. Filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystoteles

   

  Arystoteles (384-322 p.n.e.), filozof grecki. Pochodził ze Stagiry, stąd zwana bywa Stagirytą. Ok. 366-347 p.n.e. kształcił się w Akademii Platońskiej. 343-340 p.n.e. przebywał na dworze macedońskim jako wychowawca Aleksandra III Wielkiego, później w Stagirze. 335 p.n.e. powrócił do Aten, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platon

   

  Platon (ok. 437-347 p.n.e), filozof grecki. Zainteresowania filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z Sokratesem. Po jego śmierci odbył liczne podróże. Przebywał w Megarze, Kyrene, w Egipcie i Azji Mniejszej, w Italii i na Sycylii. Podczas podróży poznał wiele poglądów, w tym doktryny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluralizm

   

  Pluralizm, w filozofii pogląd, wg którego istnieją odrębne rzeczywistości (pluralizm ontologiczny), a w poznaniu wiele czynników, elementów, zasad decydujących o prawdzie lub zbliżaniu się do prawdy dotyczącej rzeczy i zjawisk (pluralizm epistemologiczny). W teorii przyrody pluralizm był reprezentowany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontologia

   

  Ontologia, w filozofii, zgodnie z Lexicon Philosophorum (1613), nauka o "pierwszych zasadach i ostatecznych przyczynach" bytu. W takim ujęciu nauka o bycie jako takim, której zadaniem jest dociekanie natury wszystkiego, cokolwiek istnieje, czyli "tego, co jest", zarówno w sferze realnej - przedmioty, zdarzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyka

   

  Metafizyka, (z greckiego ta metá ta physiká), czyli te księgi, które znajdują się po pracach przyrodniczo-fizycznych. Nazwa pochodzi od Andronikosa z Rodos, który skatalogował pisma Arystotelesa. Później termin metafizyka zaczął oznaczać to, co przekracza granice fizyczności. Metafizyka Arystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank centralny Polski

   

  Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polskim po wojnach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /12 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank Hipoteczny

   

  Bank Hipoteczny funkcjonując jako bank specjalistyczny, realizuje wyłącznie czynności dozwolone na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Podstawową czynnością Banku jest udzielanie kredytów hipotecznych, refinansowanych przede wszystkim ze środków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /4 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank uniwersalny

   

  Bank jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem, działającym w oparciu o prawo bankowe i własny statut. Dochodem banku jest różnica między wpływami z odsetek od udzielanych kredytów i pobieranych prowizji i opłat za wykonywane usługi a odsetkami płaconymi depozytariuszom.

  Zadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /3 277

  praca w formacie txt

Do góry