Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Elementy ustawowe weksla

   

  Elementy ustawowe weksla – jak stanowi art.1 prawa wekslowego

  weksel trasowany zawiera :

  nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono

  bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej

  nazwisko osoby, która ma zapłacić...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje weksla

   

  Funkcje weksla :

  funkcja płatnicza – wręczany jest zamiast zapłaty przy zakupie towarów bądź usługę, wręczenie go nie może być uważane za równoznaczne z zapłatą

  funkcja kredytowa – wyraża się w odroczonym terminie płatności należności za zakupione towary lub usługi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEKSEL

   

  WEKSEL – jest to papier wartościowy o określonej przez prawo wekslowe formie charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego. Jako papier wartościowy jest dokumentem potwierdzającym istnienie zobowiązania osób, które go...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicolo Machiavelli - XV-XVI wiek

   

  „Nie należy wychodzić od abstrakcyjnych zasad moralności i sprawiedliwości, tylko od obserwacji tego co faktycznie ludzie robią, a następnie obserwacje te uogólnić indukcyjnie”

   

  W świecie panuje ogólnie harmonia między dobrem, a złem, ale nierówno pierwiastki te rozprzestrzeniają się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz Morus – XV-XVI wiek

   

  Przedstawił koncepcję utopii; czyli miejsce, którego nie ma.

   

  Każdy utopianin pracuje na roli lub w rzemiośle. Życie cechuje umiar – ani nędza, ani zbytek. Stroje i posiłki są ujednolicone. Posiłki są wspólne, ubrania chyba nie. Nie znają pieniędzy. Gwarancją trwałości ustroju jest surowa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giordano Bruno – XVI wiek

   

  Był antyarystotelesowski. Świat traktował jako nieskończony, pozbawiony środka, jednorodny. W warstwie esencjalnej byt jest jeden, wieczny, niepodzielny, doskonały. Wielość zmiennych rzeczy jest tylko przejściowym, zmiennym przejawem bytu. Materia jest pierwotna, boska, dynamiczna; zaś formy są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Tomasz z Akwinu – żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r.

   

  Próbując oczyścić arystotelizm z pierwiastków neoplatońskich i pracując nad interpretacjami samego Arystotelesa, emanację zastąpił kreacją - stworzenie świata aktem woli z niczego, determinizm zastąpił wolnością. Zamiast kłaść akcent na trzy rodzaje duszy, podkreślił ich jedność. Dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystoteles ze Stagiry - 384-322 p.n.e.

   

  Był uczniem Platona , ale z czasem odszedł od jego szkoły, zakładając własną, tzw. perypatetyczną. Punktem wyjścia dla dzieła Arystotelesa była krytyka platońskiej teorii idei.

  Według Arystotelesa:

  Idee są hipostazami1 pojęć ogólnych, a nie żadną realnością (domniemanymi realnymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platon (Arystokles) – 427- 347 p.n.e.

   

  (Za Sokratesem) Dostrzegł problemy jakie stoją przed filozofią, jeśli chce być ona wiedzą pojęciową (wyrażaną w pojęciach).

  Problem: „Jak (dlaczego?) możliwa jest pojęciowa (ogólna) wiedza o świecie?”

  Rozwinięcie: „Skoro poznanie ma charakter bierny (polega na odtworzeniu), to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikur z Samos – (IV – III)

   

  Celem jest szczęście, brak cierpień, wszelkie przyjemności. Dlaczego mamy się bać śmierci, jeżeli gdy my jesteśmy to jej nie ma, a gdy nas nie ma, to śmierć jest?

   

  Zmienność cykliczna – gdyby dotyczyło to zawsze wszystkich atomów, mielibyśmy do czynienia z cykliczną koncepcją zmiany w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt

Do góry