Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Finanse ubezpieczeń

   

  Finanse ubezpieczeń obejmują gromadzenie oraz podział zasobów pieniężnych przez instytucje ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkiem zakładów ubezpieczeń społecznych, które z uwagi na niezarobkowy charakter działalności są zaliczane do sektora publicznego. Firmy ubezpieczeniowe gromadzą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA STRUMIENI KREDYTOWYCH

   

  Przychody i wydatki kredytowe (III grupa strumieni wyodrębnionych w oparciu o kryterium przedmiotowe obejmuje przychody i wydatki, które są związane z operacjami kredytowymi banków. Wszystkie pozostałe operacje pożyczkowe np. prywatne pożyczki pieniężne udzielane przez osoby fizyczne traktowane są jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE PIENIĄDZA.

   

  - funkcja miernika wartości,

  - środka tezauryzacji,

  - środka cyrkulacji,

  - środka płatniczego,

  - pieniądza światowego.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje

  Kompetencje to zestaw umiejętności, wiedzy, motywów, zasad i wartości. T. Rostowski wskazał na osiem kategorii kompetencji:

  uzdolnienia pracowników, umiejętności i zdolności nabyte w trakcie rozwiązywania zadań, wiedza, w tym wykształcenie, kompetencje fizyczne, psychofizyczne, zmysły, preferowane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holding finansowy

   

  Holdingi stanowią jedną z form organizacji integrujących działalność podmiotów gospodarczych . Formy te są ostatnio coraz bardziej powszechne w gospodarce rynkowej . Pojawiły się już w I poł. XIX w. w krajach zachodnich . W postaci współczesnej , tzn. zgrupowań wielopodmiotowych skupiających...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /15 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność państwowa a prywatna

   

  Modele teoretyczne i doświadczenia 45 lat socjalizmu w Polsce wykazały, że jest to system nieefektywny. Nie przynosi on dużego postępu cywilizacyjnego i przyczynia się do technologicznego zacofania. Socjalizm nie zaspakajał potrzeb ludzi, gospodarowanie w nim wiązało się z olbrzymim marnotrawstwem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele prywatyzacji

   

  Podstawowe cele prywatyzacji to :

  ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce,

  poprawa efektywności gospodarowania,

  poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw,

  przystosowanie przedsiębiorstw do realiów gospodarki rynkowej,

  zracjonalizowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby prywatyzowania

   

  Proces prywatyzacji odbywa się w Polsce według trzech głównych sposobów :

  prywatyzacja bezpośrednia - poprzez likwidację przedsiębiorstwa i rozdysponowanie składników jego majątku. Decyzję o takim sposobie prywatyzacji podejmuje organ założycielski (np. Wojewoda) za zgodą Ministra Skarbu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o uwłaszczenie

   

  W ostatnich kilku latach istnieje spór, co do tzw. powszechnego uwłaszczenia. Proces ten miałby polegać na tym, że wszyscy obywatele mieliby otrzymać część majątku państwowego. Autorzy strony nie chcą się opowiadać po jednej ze stron sporu, ale pragniemy zwrócić uwagę na pewne ekonomiczne aspekty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzule wekslowe

   

  Klauzule wekslowe – na wekslu oprócz ustawowych elementów niezbędnych do jego ważności może znajdować się jeszcze szereg klauzul, które odnoszą się do samego zobowiązania wekslowego. Można wyodrębnić trzy grupy :

  klauzule o dokładnie określonym przez prawo wekslowe wpływie na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt

Do góry