Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie znaczenie militarne i polityczne miała bitwa Wiedeńska w 1683roku dla Polski i Europy

   

  Wojska Rzeczpospolitej na czele z hetmanem Janem III ruszyli na odsiecz Wiednia obleganego przez armię wielkiego wezyra Kara Mustafy. We wrześniu 1683 roku połączone wojska państw chrześcijańskich pokonały Turków co umożliwiło Hacburgom dalszą wojnę i odebranie Turcji Węgier i Siedmiogrodu. Jan III...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia - Luter

   

  Moim zdaniem Luter odpowiada na główne problemy ówczesnego kościoła . To od niego zaczął się potężny ruch reformacji i to on pierwszy wystąpił przeciwko kościołowi ze swoją deklaracją 95 tez . Luter przeciwstawił się postępowaniu duchownych odrzucając odpusty i głosił postulat zniesienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Europie

   

  Początek renesansu w Europie przypada na koniec XV wieku i trwa do końca XVI . Zmiany zachodzące w Europie w tym czasie polegały na zdobywaniu nowych obszarów bogactw i władzy . Poszukiwano nowych sposobów zarządzania kościołem i państwem , kierowania państwem i społeczeństwem . Odrodzenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego i po co badamy zysk ?

   

  Często proces produkcyjny prowadzony przez przedsiębiorstwa prowadzony jest przez wiele okresów.

  Nakłady ponoszone w okresie t spłacają się po pełnym przepływie usług w późniejszym czasie. Na przykład, budynek fabryczny wzniesiony przez firmę może trwać przez 50 albo 100 lat. W takim przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt financial futures

   

  Kontrakt financial futures – jest to uzgodnienie dotyczące dostarczenia w określonym czasie, po określonej cenie pewnej ilości instrumentu finansowego, którego dotyczy kontrakt. Kontrakt obowiązuje dwie strony. Jedną stroną jest nabywca a drugą wystawiający kontrakt. Stosuje się tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI

   

  Podstawowymi charakterystykami większości obligacji są:

  1. Wartość nominalna obligacji- jest to wartość określona w dokumencie, który potwierdza wyemitowanie obligacji. Jest to jednocześnie wartość, którą emitent zobowiązuje się wypłacić po upływie terminu określonego w obligacji

  2. Wartość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje rynku kapitałowego

   

  alokacja kapitału - czyli finansowy przedsięwzięć gospodarczych różnych podmiotów, może być prowadzona w gospodarce na kilka sposobów. Przez sektor bankowy, inwestycje bezpośrednie, za pośrednictwem rynku papierów wartościowych i dokonywanych na nim inwestycji portfelowych.

  2. mobilizacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stowarzyszenie

   

  Stowarzyszenie dobrowolne, samorządowe, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Swoboda tworzenia i działania stowarzyszeń jest zagwarantowana w Konstytucji RP. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną; swoją działalność opiera na pracy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomiczne

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Non profit

   

  Non profit rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej dla osiągania innych celów niż rozwój, którego warunkiem istnienia jest osiąganie zysku. Realizowana w organizacjach typu non profit (fundacje wyznaniowe, charytatywne, społeczne itp.).

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skąd wziął się wolontariat?

   

  Trudno odgadnąć, kiedy pojawił się wolontariat. Być może już człowiek jaskiniowy maczał w tym paluszki. Wolontariat jest nowym spojrzeniem na pracę społeczną. W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja wzajemnej pomocy, angażowania się w problemy innych. Osoby działające...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry