Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE

   

  Drugim podstawowym źródłem krótkoterminowego finansowania są krótkoter­minowe kredyty bankowe. Źródło to można powiększyć o pożyczki z innych niż banki instytucji finansowych lub przedsiębiorstw, a także od osób prywatnych.

  Kredyty bankowe mają inną naturę niż omówione w poprzednim punkcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /9 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

   

  Polityka kredytowa

  W ramach polityki kredytowej firma musi określić :

  Standardy kredytowe do oceny klientów.

  Limity przyznanych kredytów.

  Warunki kredytu (okres kredytu i ewentualnie stopa dyskonta).

  Procedury ściągania opóźnionych należności.

   

  STANDARDY KREDYTOWE

  - to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM

   

  W ramach zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa rozstrzygane są dwa zasadnicze problemy :

  1. kształtowana jest wielkość i struktura aktywów bieżących, która ma zapewnić niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz optymalizację kosztów zaangażowania tych aktywów.

  2. pozyskiwane są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optimum Pareto

   

  Optimum Pareto, optymalny podział zasobów pieniężnych powinien być zgodny z zasadą zrównania marginalnych użyteczności konsumpcyjnych poszczególnych dóbr konsumpcyjnych, warunek Pareto jest spełniony, jeśli w wyniku zmiany struktury wydatków wzrost użyteczności dla jednej grupy nie spowoduje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregaty pieniężne

   

  Agregaty pieniężne –M0-pieniądz banku centralnego, baza monetarna, pieniądz o najwyższej sile, bilety banku centralnego, bilon depozyty na rachunku BC, M1 pieniądz o ścisłym znaczeniu, pieniądz gotówkowy w obiegu +depozyty na każde żądanie rozporządzalne czekiem, M2 –pieniądz potencjalny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjno – prawne gospodarki budżetowej

   

  Jednostki budżetowe – Są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu (albo budżet państwowy albo samorządowy w zależności od tego, jakiego rodzaju są to jednostki: czy państwowe czy samorządowe). Dochody, które te jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ BY OBCY KAPITAŁ NAPŁYWAŁ DO POLSKI

   

  Reprezentujący inwestorów menedżerowie z kilku krajów Europy twierdzą, że atrakcyjność Polski wzrasta ze względu na coraz większą stabilność gospodarczą, duży rynek oraz rosnącą siłę nabywczą ludności. To jednak wciąż za mało. W Polsce należy położyć nacisk na rozwój nowoczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI ZNIECHĘCAJĄCE IWESTORÓW DO IWESTOWANIA W POLSCE

   

  Tempo napływu inwestycji zagranicznym w ostatnim okresie uległo znacznemu pogorszeniu. Wpłynęło na to wiele czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jest to zjawisko niekorzystne, gdyż prowadzi to do marginalizacji znacznej części kraju.

  Do czynników zewnętrznych powodujących słabnące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NAPŁYWANIE KAPITAŁU DO POLSKI

   

  Rok 2000 był dla Polski, rokiem rekordowym pod względem napływu obcego kapitału. Inwestycje według PAIZ, w tym okresie wyniosły 10,6 mld. USD. Zaś w latach następnych obserwowano spadek. PAIZ przewiduje, że już w roku 2003 możemy spodziewać się wzrostu napływu kapitału zagranicznego w granicach 6...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczki publiczne

   

  Kiedy dochody są niższe niż wydatki, w budżecie powstaje deficyt publiczny, wymagający finansowania długiem publicznym. Państwo w tym celu może emitować własne papiery wartościowe (obligacje, weksle skarbowe) lub może zaciągnąć kredyt w banku.

  Papiery wartościowe mogą być sprzedawane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomiczne

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /5 739

  praca w formacie txt

Do góry