Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  UPRAWNIENIA WŁADCZE FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

   

  Fundusz Venture Capital, nabywając udziały w przedsiębiorstwie, uzyskuje prawo do współdecydowania o jego majątku i działalności. Podstawowe uprawnienia funduszu to:

   

  zatwierdzanie planów działalności przedsiębiorstwa oraz ich ewentualnych zmian wprowadzanych w trakcie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE KONTROLNE FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

   

  Faza opieki ze strony funduszu na przedsiębiorstwem udziałowym trwa przeciętnie 5-10 lat, uzależniona jest od tego, w jakiej fazie rozwoju przedsiębiorstwa został wniesiony Venture Capital i jak rozwija się przedsiębiorstwo.

  Fundusz Venture Capital wykonuje w trakcie swojego zaangażowania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚCI ZARZĄDCZE WYKONYWANE PRZEZ SPÓŁKĘ INWESTUJĄCĄ VENTURE CAPITAL

   

  Czynności zarządcze wykonywane przez spółkę inwestującą Venture Capital można przyporządkować trzem fazom:

  fazie wstępnej, obejmującej okres przed wejściem przez fundusz z udziałami do przedsiębiorstwa

  fazie zaangażowania kapitałowego

  fazie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE FUNDUSZY VENTURE CAPITAL

   

  Ze względu na cel działalności wyróżniamy następujące fundusze Venture Capital:

  fundusze, których głównym celem jest osiągnięcie maksymalnego dochodu z zakupionych udziałów kapitałowych w drodze ich sprzedaży

  fundusze, dla których dochód nie jest głównym bądź...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /3 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SFERY INWESTOWANIA VENTURE CAPITAL

   

  Wyroby pojawiające się na rynku można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

  wyroby o charakterze naśladowczym

  wyroby innowacyjne.

  Wyroby naśladowcze:

  mają swoich poprzedników na rynku

  technologia ich wytwarzania jest już opanowana

  wydatki na podjęcie produkcji szybko...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPY DAWCÓW VENTURE CAPITAL

   

  Wyróżniamy 5 podstawowych źródeł Venture Capital (grup kapitałodawców):

   

  I. PRYWATNI INWESTORZY (OSOBY PRYWATNE)

   

  Finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw za pomocą Venture Capital mogą podejmować się różne grupy prywatnych kapitałodawców. W ich przypadku dominującym motywem jest motyw zysku...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /7 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚREDNIE INWESTYCJE VENTURE CAPITAL

   

   

  Typowe dla rozwiniętego i zorganizowanego rynku Venture Capital są inwestycje dokonywane za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji, są nimi fundusze Venture Capital.

  W przypadku inwestycji zorientowanych na projekt kapitał zgromadzony przez instytucję pośredniczącą wnoszony jest do jednego, z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE VENTURE CAPITAL

   

   

  Bezpośrednia inwestycja Venture Capital polega na zakupie udziałów w przedsiębiorstwie bezpośrednio przez samych inwestorów, bez udziału funduszy specjalizujących się w gromadzeniu kapitału i jego inwestowaniu na wspólny rachunek kapitałodawców. Inwestorami są w tym przypadku osoby prywatne bądź...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STADIA INWESTOWANIA VENTURE CAPITAL

   

  Analiza przedsiębiorstwa jako jednostki wytwarzającej określony wyrób wskazuje na występowanie w nim określonego cyklu rozwojowego. Cykl ten charakteryzuje istotne zmiany w zakresie stopnia dojrzałości technicznej i rynkowej wyrobu, ryzyka związanego z podjęciem i realizacją jego produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Venture Capital

   

  Venture Capital- to kapitał wysokiego ryzyka, instrument odnoszący się do finansowania przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem.

   

  Venture Capital jest to kapitał średnio i długoterminowy inwestowany w udziały i papiery wartościowe o charakterze własnościowym przedsiębiorstw nie notowanych na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 333

  praca w formacie txt

Do góry