Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gatunki informacyjne - Zapowiedź (zajawka)

  Zapowiedzi umieszcza się zazwyczaj na pierwszej stronie gazety. Na jed­nej z pierwszych stron drukują zapowiedzi czasopisma, najczęściej łącząc je ze spisem treści. Dzięki temu spis treści staje się odrębną formą dziennikar­ską: zawiera często nie tylko wyliczenie tytułów publikacji, ale także...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /6 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe cele zarządzania finansami przedsiębiorstw

   

  Zarządzanie finansami można zdefiniować jako planowanie i kontrolowanie finansów w celu osiągnięcia finansowych celów przedsiębiorstwa. Celem zarządzania finansami przedsiębiorstw jest maksymalizacja wartości rynkowej zgromadzonego w nim kapitału w długim czasie. Konieczne jest tu rozróżnienie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki informacyjne - Sylwetka

  Sylwetka to prezentacja mająca wiele znamion życiorysu, tyle że nie wła­snego. To opis innej osoby: jej wyglądu zewnętrznego, osobowości, sposobu bycia, działalności itp. Zazwyczaj sylwetka ma konstrukcję życiorysu lub bio­gramu, może być także wzbogacona dodatkowymi, przyciągającymi uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki informacyjne - Sprawozdanie

  Ten gatunek wypowiedzi służy do przedstawiania wydarzeń, trwających jakiś czas i zmieniających się w czasie. W sprawozdaniu trzeba respektować chronologiczne następstwo zdarzeń, choć czasami - dla zwiększenia atrak­cyjności tekst zaczyna się ód ujawnienia finału zdarzenia. W sprawozdaniu przedstawia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki informacyjne - Sygnał (flesz), news, wzmianka, notatka

  Najkrótszy tekst informacyjny to zapewne wiadomość typu: X prezyden­tem Ygreklandii (a nawet X prezydentem), nazywana sygnałem lub z angielska flashem, przekazywana w serwisie agencyjnym natychmiast po podaniu no­minacji X-a do publicznej wiadomości. Sygnały dotyczą faktów o wyjątko­wym znaczeniu i w miarę...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /6 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki informacyjne

  Współcześnie lepiej więc nie posługiwać się słowem informacja jako nazwą określonego gatunku dziennikarskiego; jest to dziś raczej funkcja tekstu publikowanego w mediach, można też mówić o informacyjności jako cesze danego tekstu dziennikarskiego (przypomnij także zasady komunikowania o celach...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język podstawowych gatunków dziennikarskich

  Jeśli uznamy, że gatunki dziennikarskie stanowią pewien system, to najlepiej podzielić go na dwa podsystemy:

  1) gatunki informacyjne,

  2) gatunki publicystyczne.

  W ujęciu modelowym pomiędzy podsystemami istnieje różnica funkcji: teksty informacyjne powinny bowiem przede wszystkim powiadamiać, teksty...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schemat organizacyjny

  Definicja

  Schemat organizacyjny jest to graficzna prezentacja struktury organizacyjnej danej organizacji lub struktury międzyorganizacyjnej w przypadku współdziałania ze sobą kilku organizacji. Schemat organizacyjny w szczególności obrazuje zależności pomiędzy komórkami funkcjonalnymi organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /4 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność rozwojowa firmy

  Charakterystyka

  Do charakteryzowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa służy szereg wskaźników, służącym do przeprowadzania analizy finansowej. Zasadniczo wyróżnia się cztery grupy tych mierników:

  wskaźniki rentowności (zyskowności), wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy system walutowy

   

  Międzynarodowy system walutowy - zespół układów, reguł, instytucji, zasad, zwyczajów, które określają warunki funkcjonowania pieniądza w sferze stosunków międzynarodowych.

  Obecny system swoje podstawy ma w zasadach sformułowanych w 1944 roku w Bretton Woods.

  W latach 1870 - 1914 obowiązywał system...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /5 370

  praca w formacie txt

Do góry