Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wartość przyszła

   

  Wartość przyszła – FV (Future Value) wynika z zastosowanej reguły procentu składanego do aktualnie posiadanej kwoty pieniężnej. FV pokazuje nam wielkość przychodów na dany m moment w przyszłości.

  Na przyszłą wartość pieniądza składa się suma kapitału początkowego (pierwotnego) powiększona o...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki publicystyczne - Artykuł

  Artykuł jest gatunkiem wypowiedzi publicystycznej stosunkowo naj­mniej precyzyjnie określonym co do objętości, może być bowiem bardzo krótki lub wielostronicowy. Potocznie tą nazwą określa się ponadto każdy tekst prasowy, nawet informacyjny. Zaklasyfikowanie do gatunku umożli­wia przede wszystkim temat...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki publicystyczne - Komentarz, artykuł wstępny

  Ten gatunek wypowiedzi we współczesnej prasie polskiej dopiero się kształtuje. Z pewnością zaważyła na tym historia. W okresie PRL-u napisa­nie komentarza redakcyjnego było właściwie niemożliwe (cenzura, nadzór partyjny). Po przemianie ustrojowej zaczął rozwijać się przede wszystkim komentarz jako...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość pieniądza jako funkcja czasu

   

  W przypadku zarządzania finansami powszechni jest znane powiedzenie, że „czas to pieniądz”. Niezależnie od procesów inflacyjnych zmniejszających wartość pieniądza w czasie, złotówka uzyskana „jutro” nie jest równa złotówce uzyskanej „dzisiaj”, gdyż umiejętne zainwestowanie tej ostatniej – chociażby...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe składniki kapitału obrotowego przedsiębiorstwa

   

  Składnikami kapitału obrotowego są:

  Zapasy – reprezentują kwotę surowców, prac w toku (produkcji niezakończonej) i wyrobów gotowych posiadanych przez przedsiębiorstwo w danym momencie.

  Należności – to kwoty należne przedsiębiorstwu od stron trzecich za dostawy zrealizowane na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki publicystyczne

  Pisania tekstów publicystycznych, czyli kolejnego, wyższego etapu wtaje­mniczenia w arkana zawodu, dobrze jest podejmować się po dobrym opa­nowaniu warsztatu językowo-stylistycznego tekstów informacyjnych. W tekstach publicystycznych (zawsze sygnowanych, nieanonimowych) przejawia się przecież osobowość...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i znaczenie menedżera finansowego dla zarządzania finansami przedsiębiorstw

   

  Menedżerowi finansowemu powierzone są funkcje zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Menedżer odpowiada za prawidłowość i efektywność dokonywanych przez firmę operacji finansowych. W tym celu:

  organizuje i nadzoruje obieg informacji wewnętrznej, umożliwiającej kontrolę przebiegu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstw

   

  Do obszarów zarządzania finansami przedsiębiorstw zaliczamy:

  Kształtowanie wielkości i struktury majątku przedsiębiorstwa poprzez określenie kierunków oraz form inwestowania w powiązaniu z realizowaną działalnością operacyjną;

  Kształtowani struktury kapitałowej poprzez określenie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty zarządzania finansami

   

  Są to szczegółowe techniki, które pozwalają dostarczyć właściwych informacji do zarządzania firmą. Jednym z głównych instrumentów jest rachunkowość, której zadanie polega na rejestrowaniu operacji gospodarczych i na podstawie wyników liczbowych pozwolić uzyskać ocenę wyników finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania finansami

   

  Zarządzanie finansami nie może być widziane jako poszukiwanie i wybór środków finansujących działalność przedsiębiorstwa w istniejących warunkach rynkowych. Pełne określenie funkcji zarządzania finansami a ściślej zespołu osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt

Do góry