Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Analiza finansowa - wskaźniki.

   

  Narzędziem analizy finansowych , umożliwiającym skierowanie uwagi bezpośrednio na relacje między różnymi pozycjami sprawozdań finansowych, są wskaźniki finansowe.

  Wskaźniki, chociaż same w sobie nie dają pełnego obrazu dokonań przedsiębiorstwa i jego finansowej kondycji, to jednak pomagają...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie przepływów gotówki /cash flow/.

   

  Budżet gotówkowy – oceniając przyszłe potrzeby finansowe należy sporządzić prognozę przepływów gotówki lub budżet gotówkowy. Budżety gotówkowe przedstawiają oczekiwaną sytuację gotówkową przedsiębiorstwa na przestrzeni danego okresu czasu. Pojęcie gotówka oznacza to zarówno tę w ręku jak i tę...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces budżetowania – budżety operacyjne i kapitałowe.

   

  Budżet jest planem zamienionym w kategorie ilościowe. Najczęściej używanymi w tym przypadku kategoriami ilościowymi są: „wolumen” i „pieniądz”. Wolumen określa poziom działalności na podstawie, którego można szacować kwotowo zasoby fizyczne potrzebne do zrealizowania danego wolumenu działalności...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /3 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między prognozą a planowaniem.

   

  Prognoza z definicji dotyczy zdarzeń nad którymi nie mamy kontroli. Plan dotyczy działań podejmowanych dla wywołania zdarzeń nad którymi spodziewamy się sprawować kontrolę. Prognozy dotyczą zazwyczaj przyszłych zdarzeń gospodarczych lub zmian zachodzących na rynku albo w danej branży. Plan zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki publicystyczne - Dziennik

  Czasami w miejsce felietonu gazeta drukuje dziennik. Dziennik to zbiór zapisków, notatek, refleksji, najczęściej ze wskazaniem dnia (daty) ich zapisa­nia, gromadzony zwykle przez wiele lat, czasem nawet przez całe dorosłe ży­cie. Obok wywiadu, pamiętnika i alfabetu wspomnień dziennik stał się w XX w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola zarządzania finansowego w polskich przedsiębiorstwach

   

  Co najmniej dwie okoliczności sprawiają, że przyswojenie i wdrożenie podstawowych kategorii zarządzania finansowego jest niezbędne dla tworzącej się grupy nowoczesnych polskich mediów. Pierwszą przesłanką jest sama istota współczesnych finansów, ich dynamika i ekspansywność jako samodzielnej...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja zarządzania finansowego w gospodarce rynkowej

   

  Przełom XIX/XX – gromadzenie kapitału, fuzje i połączenia przedsiębiorstw, potrzeba określenia i zabezpieczenia praw różnych grup udziałowców.

  Okres wielkiego kryzysu – lata 30-te (fala bankructw, upadłości przedsiębiorstw, niewypłacalności) nie zmieniły zasadniczego podejścia do nauczania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko a dochody – trzy strategie zachowań

   

  Niechęć do podejmowania ryzyka – awersja inwestora względem ryzyka skłania go do oczekiwania szczególnej „premii za ryzyko” które przybierają najczęściej postać dodatkowych przychodów z tytułu podjęcia ryzykownej decyzji inwestycyjnej.

  Obojętność (neutralność) względem ryzyka...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki publicystyczne - Felieton

  Felieton ma najczęściej swoje stałe miejsce w gazecie i jest pisany przez jedną osobę, zdarza się, że nawet kilkadziesiąt lat (np. Stefan Kisielewski pu­blikował felietony w „Tygodniku Powszechnym55 przez 30 lat). Felieton ma nie tylko stałe miejsce - w okresie Polski Ludowej najczęściej była to...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega szacowanie strumieni pieniężnych?

   

  Wartość składników majątku przedsiębiorstwa zarówno jego aktywów fizycznych jak i finansowych uzależniona jest od wielkości strumieni pieniężnych generalnych przez te aktywa w okresie ich użytkowania. Szacowanie wielkości strumieni pieniężnych przychodów, określenie właściwego poziomu stopy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt

Do góry