Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik mówiony (rozmowa, wywiad - rzeka)

  Gatunek powstały dzięki dziennikarzom i współczesnym możliwościom technicznym (magne­tofony reporterskie wysokiej klasy). W ten sposób powstały wywiady z:

  M. Wańkowiczem - „Wańkowicz krzepi” (K. Kąkolewski), A. Watem „Mój wiek XX” (Cz. Miłosz), G. Herlingiem-Grudzińskim, „Rozmowy w Dragonei” (W...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady i zalety finansowania poprzez pożyczki średnioterminowe

   

  Pożyczka średnioterminowa jest stałą umową wiążącą pożyczkobiorcę z pożyczkodawcą oraz zobowiązuje strony do przestrzegania wszelkich uzgodnionych terminów i warunków w całym okresie objętym umową.

  Zalety:

  W umowie ustalone są zarówno terminy jak i kwoty spłat, dlatego ryzyko finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktoring i sposoby finansowania przez faktoring.

   

  Faktoring to umowa wg której księgowane sumy należne przedsiębiorstwu są odkupywane przez spółkę faktoringową. Zwalnia to przedsiębiorstwa z konieczności ściągania długów, jednocześnie umożliwia pozyskiwanie od dłużników gotówki przed terminem płatności długu.

   

  Istnieją dwa podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega finansowanie poprzez weksel?

   

  Ta forma finansowania krótkoterminowego wynika z możliwości dyskontowania czyli realizowania weksli. Istnieją dwa rodzaje weksli:

  Weksle handlowe – weksel to papier wartościowy o określonej dokładnie przez prawo wekslowej formie, charakteryzuje się tym że złożenie na nim podpisu stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik, książka wspomnieniowa

  Dotyczy głównie przeszłości, pi­sany nie na bieżąco, lecz z perspektywy wielu lat.

  Na przykład: J. Iwaszkiewicza, „Książka moich wspomnień” oraz Cz. Miłosza, „Rodzinna Europa”.

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik dla publiczności

  Pisany na bieżąco (i publikowany w tygo­dniku lub miesięczniku, gdzie zastępuje felieton lub kronikę). Szczególnie warte lektury są te pisane przez J. Andrzejewskiego, W. Gombrowicza, G. Herlinga-Grudzińskiego i J. Bobkowskiego.

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Overdraft – znaczenie i sposoby finansowania przy pomocy overdraftu

   

  Zaciąganie w banku kredytu w formie przekroczenia konta (overdraft) jest najpowszechniej stosowaną metoda finansowania krótkoterminowego. Każdy system bankowy i każdy bank mają swoje własne zasady i regulacje dotyczące korzystania z overdraftu. Overdraft zazwyczaj charakteryzuje się następującymi...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj pożyczki krótkoterminowe.

   

  Pożyczki krótkoterminowe charakteryzują się następującymi cechami:

  gwarantowaną możliwością uzyskania w przypadku, gdy pożyczkobiorca spełnia określone warunki zaciągane na określony okres (max 1 rok lub w szczególnych przypadkach na 2 lata);

  specjalnym celem;

  stałą stopą...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje finansowania kapitałem własnym

   

   

  Podstawowymi rodzajami finansowania kapitału własnego są:

   

  akcje zwykłe (zwyczajne) – są emitowane dla właścicieli spółki, dzięki nim mają oni prawo w zakresie kontrolowania przedsiębiorstwa poprzez głosowanie na walnym zgromadzeniu oraz udziału w zyskach (stratach). Dają one też...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik prywatny

  Pisany „do szuflady”, zwykle z myślą o publikacji pośmiertnej. Szczególnie cenne są dzienniki pisarzy (artystów), np. J. Czapskiego, M. Dąbrowskiej, J. Iwaszkiewicza, M. Lechonia, Z. Nałkowskiej, L. Tyrmanda, także polityków i dziennikarzy, np.: W. Gomułki (1994), M.F. Rakowskiego (1998); S. Kisielewskiego...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt

Do góry