Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Środki zaradcze w przypadku OVERTRADINGU.

   

  Zwiększenie kapitału akcyjnego stanie się tylko źródłem dodatkowych zasobów bezpośrednio dostępnych przedsiębiorstwu, ale zwiększy jego zdolność kredytową. Jeżeli przedsiębiorstwo nie może pozyskać dodatkowego kapitału akcyjnego musi zadowolić się długoterminową pożyczką, w najlepszym...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki OVERTRADINGU.

   

  Sytuacja overtradingu zawsze ma dla przedsiębiorstwa poważne konsekwencje.

  Poważne problemy z płynnością, pojawiają się w przedsiębiorstwie mającym kłopoty z wywiązywaniem się z bieżących zobowiązań finansowych: płace pracowników, płatności dla wierzycieli, opłacanie nakładów, podatków...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny OVERTRADINGU – przegrzania.

   

  Nadmierna ekspansja

  Początkowe niedoświadczenie

  Wyczerpanie zasobów kapitału obrotowego

   

  Nadmierna ekspansja jest zjawiskiem, z którego wywodzi się pojęcie OVERTRADING. Zjawisko to występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo rozwija swoją działalność w takim stopniu, że posiadana...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /4 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieprawidłowa struktura kapitału.

   

  Zmiana zysku organizacyjnego lub stóp procentowych może mieć skutek niszczący. Podobny skutek może wywołać nieprawidłowa struktura kapitału, nie da się go dostrzec analizując normalne czynniki ryzyka finansowego.

  dług zbyt wysoki w stosunku do kapitału własnego skłania pożyczkodawców do...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List do redakcji, głos opinii publicznej, odpowiedź redakcji

  Stylistyka tego rodzaju tekstów - jako powstających poza redakcją - po­winna być w zasadzie nieprzewidywalna. Tymczasem lektura rubryk gazeto­wych im poświęconych pozwala dopatrywać się zawsze większych lub mniej­szych ingerencji adresatów nie tylko w kształt językowy listów (bądź wypo­wiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /3 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Midiglianiego i Millera

   

  Teoria M. i M. powstała w 1958r. Autorzy podważali powszechnie uznawaną teorię, że „napędzana” długiem struktura kapitału zwiększa całkowitą wartość firmy przynosi zwiększone dochody akcjonariusza.

  M. i M. stwierdzili, że finansowanie z długu nie wpływa na wartość firmy. Teorię swoja oparli...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki warunkujące decyzje dotyczące struktury kapitału

   

  sprzedaż

  rentowność

  stopa procentowa

  analiza przepływu gotówki

  międzyfirmowe porównanie sektorowe

  postawy pożyczkodawców

  koszt kapitału

  postawy właścicieli i kierownictwa przedsiębiorstwa a otoczenie

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła kapitału własnego

   

  wkłady kapitałowe właścicieli, wnoszone w formie udziałów, subskrypcji akcji itp., tworzące kapitał podstawowy, noszący różne nazwy – w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa (np. kapitał założycielski, udziałowy, zakładowy, akcyjny),

  zyski pozostawione do dyspozycji...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcje preferencyjne.

   

  Akcje preferencyjne (uprzywilejowane) różnią się od akcji zwykłych tym, iż z ich posiadaniem związane są dodatkowe uprawnienia. W Polsce uprzywilejowanie akcji może dotyczyć wysokości wypłacanej na jedną akcje dywidendy, liczby głosów przypadających na jedną akcję na zgromadzeniu oraz prawa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje

  Szczególne miejsce w tradycji dzienników w Polsce zajmuje dziennik dla publiczności Witolda Gombrowicza. Pierwszy fragment „Dziennika” Gom­browicz opublikował na łamach paryskiej „Kultury” w 1953 r., namówiony przez jej redaktora naczelnego J. Giedroycia. Kolejne fragmenty ukazywały się tam aż do śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /2 089

  praca w formacie txt

Do góry