Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AUDYTORIUM

  -  zbiorowość odbiorcza złożona z osób, które uczestniczą bądź uczestniczyły w odbiorze konkretnego przekazu (filmu)

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI KOMUNIKOWANIA NA TRZY ZASADNICZE KATEGORIE

  -  środki wyrażania, do których zalicza wszystkie postacie ludzkiego zachowania werbalnego i niewerbalnego, w szczególności zdolność do wydawania dźwięków, ich wysokość, siłę i barwę, czyli głos i sposób mówienia, możliwość zmiany wyrazu twarzy (mimikę, ruch brwi i oczu), ruchy rąk (gestykulację)...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE MASOWE - Cechy procesu

  -  ograniczona liczba zmysłów odbiorcy, biorących udział w procesie przekazu (wzrok i słuch);

  -  impersonalność przekazu, czyli uczestnicy nie znają się, nie mają ze sobą styczności (są wyizolowani);

  -  konieczność zaangażowania dużej liczby osób, kompleksowej społecznej organizacji i instytucji...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KILKA PODSTAWOWYCH CECH KOMUNIKOWANIA MASOWEGO

  •  po stronie nadawcy:

  o  występowanie instytucji społecznych,  które grupują zarówno techniczne  środki produkcji i dystrybucji przekazów, jak i zespoły twórców, przygotowujące owe przekazy;

  o  nadawca zbiorowy, nie działa samodzielnie, jest zawsze – chociaż w różnym stopniu – uzależniony od innych...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE MASOWE

  -  komunikowanie za pomocą mass mediów, czyli komunikowanie w skali masowej i na masową skalę

  -  formy komunikowania, przy których wyspecjalizowane grupy za pomocą instytucji i techniki przekazują wiadomości heterogenicznej i rozproszonej publiczności

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA KOMUNIKACYJNA

  - ma na celu spowodowanie specyficznych i pożądanych skutków u relatywnie dużej liczby osób w określonym czasie, w konsekwencji kompleksowych, zorganizowanych działań komunikacyjnych

  -  kampanie polityczne: wyborcze i propagandowe (cel: realizacja partykularnych interesów partii, ugrupowań politycznych lub...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE

  -  komunikowanie formalne zachodzące w określonej przestrzeni komunikacyjnej (informacyjnej) mające na celu przekazanie i wymianę informacji o publicznym zastosowaniu oraz podtrzymanie więzi społecznych przez odpowiedzialne za ten proces instytucje publiczne

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM KOMUNIKOWANIA MASOWEGO A PUBLICZNEGO

  -  komunikowanie polityczne: wyborcze i propagandowe – formułowanie oferty politycznej i przekonywanie do jej słuszności

  -  komunikowanie komercyjne - obejmuje wszelkie formy oddziaływania masowego przedsiębiorstw, w celu kreowania własnego wizerunku i/lub sprzedaży produktów

  -  komunikowanie społeczne -...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

  -  ogół relacji komunikacyjnych, polegających na tworzeniu gromadzeniu oraz odbieraniu informacji między uczestnikami systemu, którym jest ogół społeczeństwa

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY TYPY KOMUNIKOWANIA (CELE)

  -  komunikowanie informacyjne  - cel: wzrost  świadomości i wiedzy indywidualnej jednostki; dzielenie ideami, wyjaśnianie, instruktaż, jak należy postępować w określonych sytuacjach; kreowanie wzajemnego porozumienia; brak intencji wpływu

  -  komunikowanie perswazyjne - cel: wykształcenie nowych postaw...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /759

  praca w formacie txt

Do góry