Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja przerw w pracy

  Przerwa w pracy to planowane lub nieplanowane zaprzestanie procesu pracy w czasie dnia pracy. Podstawowym celem organizowania przerw w pracy jest usunięcie objawów zmęczenia. Długość przerw w pracy zależy głównie od charakteru pracy (praca lekka, praca ciężka) oraz tempa pracy.

  Rodzaje przerw w pracy:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /3 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy

  Charakterystyka

  Znak towarowy - to znak graficzny (wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna), melodia lub sygnał dźwiękowy, który w jednoznaczny sposób pozwala odróżnić towar jednego przedsiębiorstwa od towaru tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Dodatkowo znak towarowy może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /4 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy

  Charakterystyka

  Znak towarowy - to znak graficzny (wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna), melodia lub sygnał dźwiękowy, który w jednoznaczny sposób pozwala odróżnić towar jednego przedsiębiorstwa od towaru tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Dodatkowo znak towarowy może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /4 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele polityki pieniężnej

  Charakterystyka

  Cele polityki pieniężnej to oczekiwany stan do którego dąży bank centralny, stosując instrumenty polityki pieniężnej zgodnie z przyjętą strategią.

  Rodzaje celów banku centralnego Cel finalny (strategiczny) polityki pieniężnej

  Jest najważniejszym celem polityki pieniężnej banku...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka partnerska

  Definicja

  Spółka partnerska jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników, zwanych partnerami, w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Z definicji spółki partnerskiej wynika zatem, że niedopuszczalne jest zakładanie spółki partnerskiej w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /3 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki pracy

  Charakterystyka

  Warunki pracy ogół czynników występujących w organizacji, które związane są z charakterem pracy i otoczeniem, w którym jest ona wykonywana. Swoim zakresem obejmują one m.in.: lokalizację firmy, treść pracy, materialne środowisko pracy, czas pracy, urządzenia socjalne. Inny pogląd na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /5 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA AGENDA - SETTING

  -  koncepcja porządku dziennego

  -  mass media decydują o tym, iż odbiorcy – oprócz tego,  że uzyskują informacje o wydarzeniach – nabywają również przekonania o wartości poszczególnych problemów

  -  proces tworzenia przekonania

  *wartości danego zdarzenia

  *  autentyczne wydarzenia i sprawy

  *  selekcja...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES ODDZIAŁYWANIA KOMUNIKATU MASOWEGO

  -  wstępna selekcja mediów i treści, związana z oczekiwaniami odbiorcy co do zaspokojenia potrzeb;

  -  identyfikacja przekazu;

  -  identyfikacja kodów zawartych w komunikacie;

  -  odczytywanie zawartości przekazu- przypisanie określonego znaczenia słowom, obrazom i dźwiękom użytym do jego kodowania;

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola, funkcje i zadania mediów

  ROLA MEDIÓW

  -  ogólny wkład w funkcjonowanie danego społeczeństwa  

  FUNKCJE MEDIÓW rezultaty stosowanych sposobów działania  

  ZADANIA MEDIÓW -  planowane działania wynikające z przyjętego celu (celów)  

  PODSTAWOWE FUNKCJE MEDIÓW MASOWYCH

  -  mass media w procesie przekazywania informacji

  -  mass media...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERY PODSTAWOWE FAZY BADAŃ

  -  model masowego komunikowania bodziec-reakcja

  -  model bodziec-reakcja uwzględniający rolę osobowości

  -  model zróżnicowanego wpływu mass mediów na zróżnicowanych odbiorców

  -  model  zindywidualizowanego i dwukierunkowego procesu komunikowania mediów z...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt

Do góry