Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dysonans poznawczy

  Jednym z najsilniejszych czynników wpływających na zachowanie ludzi jest potrzeba podtrzymywania wy­sokiej samooceny. W tym rozdziale dowiedliśmy, że potrzeba ta prowadzi do znaczących konsekwencji dla postaw i zachowań. Wedle teorii dysonansu poznawcze­go ludzie zawsze doświadczają przykrego napięcia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /4 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia: proces przeprowadzania badań

  Celem psychologii społecznej jest naukowe poszuki­wanie odpowiedzi na pytania o zachowania społeczne. Główne procedury badawcze stosowane w psychologii społecznej to metoda obserwacyjna, metoda korelacyjna i metoda eksperymentalna. Każda z tych procedur ma wady i zalety i każda z nich jest odpowiednią...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /5 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkość potrzeb a motywacja

   

  Od czego zależy wielkość potrzeby ? Z pozoru wydawało by się , że potrzeba jest tym większa, im większy brak. Jednak tego rodzaju zależności występują tylko w zakresie średnich natężeń potrzeb, a i wtedy mają pewne ograniczenia.

  W niektórych przypadkach obserwuje się efekt paradoksalny...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /4 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbudzanie motywacji

   

  Otóż po to, aby powstał motyw, muszą być spełnione pewne warunki. Trzy z nich zasługują na szczególną uwagę.

  Po pierwsze , człowiek musi czegoś potrzebować lub też musi mieć do wykonania jakieś zadanie. Nie zaspokojona potrzeba lub nie wykonane zadanie są źródłem napięcia ( tzw. napięcia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja a sprawność działania

   

  Wielu ludzi zauważa, że wtedy, gdy im na czymś szczególnie zależy, potrafią wykonać rzeczy, których w innych warunkach nie byliby w stanie zrobić, że w tej sytuacji ich inteligencja okazuje się bardziej efektywna, że przychodzą im do głowy liczne pomysły, że lepiej spostrzegają i rozumieją, co...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ pragnienia sukcesu

   

  Jednym z motywów, który odgrywa ważną rolę pobudzająca do wysiłku w nauce szkolnej, jest pragnienie sukcesu.

  Siła pragnienia sukcesu determinuje m. in. następujące ważne cechy działania:

  - poziom osiągniętych rezultatów,

  - wytrwałość w dążeniu do celów

  - gotowość do podejmowania trudnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /3 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ motywów na kierunek działania

   

  Człowiek u którego powstały sprecyzowane pragnienia, kieruje się zasadą selekcji, zasada ta to motyw. Pierwsze objawy selekcji obserwuje się u dzieci ok. 7 - 8 miesiąca życia.

  Selekcjonujący wpływ pragnień wzrasta w miarę zbliżania się, a maleje w miarę oddalania od przedmiotu pragnień. Trzeba...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie motywacji

   

   

  Motywację (natura zjawisk motywacyjnych) można określić jako psychiczny proces regulacji. Wpływa ona na przebieg procesów umysłowych i steruje działaniami w ten sposób, aby zapewnić równowagę między jednostką a otoczeniem oraz jej rozwój.

  Motywacja to proces psychicznej regulacji, od którego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka emocji

   

  >

   

  >

  >

   

  >

  Motywacja jest siłą poruszającą do działania i ukierunkowującą je na określone cele. Cel można podzielić na dodatnie i ujemne. Cele dodatnie to takie, które człowiek pragnie osiągnąć, a cele ujemne to takie, których człowiek stara się uniknąć.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /6 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy Polsce grozi pułapka zadłużenia (zagrożenia i szanse)?

   

  Na mocy porozumień z Klubem Paryskim Klubem Londyńskim Polska wykorzystała nowe techniki redukcji zadłużenia zagranicznego,: debt for nature swap, buy-back, obligacje Brady’ego, które wpłynęły na perspektywy wywiązania się Polski ze zobowiązań wobec wierzycieli publicznych i prywatnych. Wśród tych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /5 745

  praca w formacie txt

Do góry