Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PROBLEM ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO POLSKI

   

  Zadłużenie zagraniczne związane jest przede wszystkim z eksportem (wywozem) kapitału pożyczkowego. Exporter (pożyczkodawca, wierzyciel) tego kapitału przekazuje odpłatnie prawo do użytkowania kapitału importerowi (pożyczkobiorcy, dłużnikowi). Importer w omawianym przypadku jest nim Polska...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces nabywania kultury

  Nabywanie kultury jest procesem, z którego wynika, że ludzkość jako całość oraz poszczególne jednostki przyjmują i współtworzą cechy które określany jako ludzkie i odróżniają je od innych gatunków.

  Cechy fizyczne, które różnią nas od zwierząt:

  Cechy analogiczne człowieka

  Postawa...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA BILANSU PŁATNICZEGO

   

  Bilans płatniczy składa się z dwóch głównych pozycji:

  bilansu obrotów bieżących,

  bilansu obrotów kapitałowych

  W bilansie obrotów bieżących wyróżnia się następujące piozycje:

  bilans handlowy, który stanowi najważniejsza pozycję bilansu płatniczego. Jest to zestawienie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różni kultura od natury

  Kultura jest wyłącznie związana człowiekiem, człowiek jest twórcą kultury

  Natura nie jest kulturą- nie jest wytworem kultury , człowiek jest w połowie wytworem kultury

  Kultura jest zjawiskiem ponadjednostkowym

  Kultura jest powtarzana np. język jest powtarzany

  Kultura jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek wymiany z zagranicą

   

   

  Transakcje z zagranicą muszą być na ogół regulowane w dewizach (dewizami nazywa się pieniądze znajdujące się w obiegu w innych krajach, poza terytorium danego kraju).

  Jak można się zaopatrzyć w dewizy konieczne do finansowania wydatków? Poprzez prowadzenie za granicami kraju operacji, które...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwartość gospodarki

   

  Wiele dawnych społeczeństw miało charakter autarkiczny — ich gospodarki były samowystarczalne. Polegając tylko na sobie bardzo, rzadko wchodziły w wymianę z innymi społeczeństwami. Oczywiście niektóre dobra mogły stanowić przedmiot wymiany /c społeczeń­stwami sąsiednimi, lecz zasadnicza część...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki międzynarodowe - test

   

  Teoria Heckschera-Ohlina tłumaczy występowanie korzyści komparatywnych różnicami w:

  zamożności pomiędzy krajami,

  poziomie technologii,

  wydajności pracy,

  żadna z powyższych.

   

  Handel określony jako wewnątrzgałęziowy jest charakterystyczny dla wymiany...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /37 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model intuicyjno - syntetyczny

  ▪ zw z prawą półkula- prawa- poznanie syntetyczne, intuicja, telepatia, uczucia

  ▪ świat nie do końca poznawalny

  ▪ wiedza o świecie nie daje władzy nad innymi, pomaga we władzy nad sobą

  ▪ by poznać świat należy go zrozumieć, poznać formę, postać, rytm, dostrzec analogie między kat- 1 do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy

   

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy został powołany do życia na Konferencji w Bretton Woods w USA, w 1944 r., a swoją działalność rozpoczął 01.03.1947r.

  Była to wola 44 państw (w tym ZSRR) by radzić, jak pomóc światu podnieść się ekonomicznie z gruzów II wielkiej wojny. Dlatego wymyślono fundusz...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /7 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia międzynarodowe

   

  Rozliczenia międzynarodowe polegają na regulowaniu, powstałych między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach, należności i zobowiązań pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń jednostronnych ( nieodpłatnych).

  Rozliczenia mogą być dokonywane w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /10 535

  praca w formacie txt

Do góry