Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ROZUMIENIE TERMINÓW WYSTĘPUJĄCYCH W PUBLICYSTYCE

  W celu ustalenia przystępności informacji i publicystyki przez stopień rozumienia używanych w nich określeń, z telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych wybrano 29 powtarzających się terminów obcych lub polskich o różnej trudności. Ta część badania miała charakter testu. W...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /4 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE TRUDNOŚCI W PRZYSWAJANIU PROGRAMÓW INFORMACJYJNYCH

  Ponad połowa widowni telewizyjnej skarży się, że w pełnym rozumieniu informacji telewizyjnych największą przeszkodą jest cytowanie niejasnych, zawiłych wypowiedzi polityków. Ponad jedna czwarta osób stwierdza sama, że w programach informacyjnych nie wszystko jest dla niej zrozumiałe ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK KULTURY I NATURY

  Kultura to narzędzie adaptacyjne człowieka do środowiska.

  Relacja środowiskowa nie była często podejmowana do XIXw.

  1973r. – nastąpił kryzys ekonomiczny. Ceny na rynku ropy znacznie się podniosły i poszukiwano nowych surowców. Wykorzystywanie środowiska, żeby przyszłe pokolenie mogły z niego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /5 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY PRZESTRZENI

  Miejsce

  W ujęciu klasycznym związane jest z miejscem jej zaistnienia, odbioru lub przechowania

  W ujęciu wirtualnym informacja znajduje się w określonym miejscu które możemy zdefiniować

  Czas

  Może być zdobyta w zahaczonym i zakresowo wyznaczonym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGATYWNE CECHY I FUNKCJE KULTURY MASOWEJ

  Jest instrumentem manipulacji

  Brak stosunku wobec życia

  Zanik krytycznego myślenia

  Rozerwany jest czas i przestrzeń

  Negatywne skutki względem wychowania

  Utowarowienie produktu jako element miałki i trywialny

  XX – zmiana struktury stosunków społecznych, społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY I OCENA KULTURY MASOWEJ

  CECHY KULTURY MASOWEJ:

  System technicznego przekazu ( należy odwołać się do koncepcji Zygmunta Baumana)

  Ogromna liczba odbiorców

  Homogenizacja treści kulturowych

  Braki autonomii kulturowej

  OCENA KULTURY MASOWEJ:

  Popularność może mieć kryterium pozytywne

  Demokratyzacja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie marketingu

   

  Specyficzne zastosowanie marketingu:

  Marketing w sferze usług

  marketing w organizacjach nie nastawionych na zysk

  marketing społeczny

  Specyficzne zastosowania marketingu

  Marketing w sferze usług

  Stosowanie marketingu w sferze usług różni się wyraźnie od marketingu dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY PROCESÓW NABYWANIA KULTURY

  Stopień przymusu

  Treści przekazywanych wzorów i wartości, które zależne są od typu rodziny, grupy etnicznej, czy kwestii cech narodowych.

  Stopień utrwalenia wzorców

  Trwałe (czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci)

  Nietrwałe

  Stopień funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys współczesnej Rosji; przyczyny, skutki wewnętrzne, implikacje międzynarodowe

   

  Federacja Rosyjska po rozpadzie ZSRR nadal pozostaje ogromnym krajem, który zamieszkuje blisko 150 mln. Ludzi. Jest to więc potencjalnie wielki rynek, zarówno wytwórczy jak i zbytu. Jednak w praktyce sytuacja wygląda znacznie gorzej.

  Rosja ma duże problemy z utrzymaniem w całości swojego terytorium - jej...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany geopolityczne w świecie po rozpadzie ZSRR i ich skutki

   

  Wraz z rozpadem ZSRR (25 XII 1990) i rozpadem Układu Warszawskiego nastąpiło szereg zmian. Przede wszystkim miał miejsce rozpad systemu dwubiegunowego. Państwa zachodnie straciły przeciwnika, który był powodem konsolidacji politycznej, militarnej i gospodarczej na ich obszarze. Rozpad ZSRR spowodował...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 629

  praca w formacie txt

Do góry