Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo państwowe

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo państwowe działa w ramach określonej gospodarki narodowej.

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną, do której stosuję się przepisy z Dz.U.02.112.981. Przedsiębiorstwo państwowe jest to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologiczna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Ekologiczna teoria przedsiębiorstwa jest bardzo wszechstronna, łączy w sobie elementy wielu innych teorii. Ilość aspektów, które są przedmiotem rozważań w ramach tej teorii, sprawia, że jest ona mało praktyczna.

  Podstawą tej teorii jest umiejętność przetrwania podmiotów w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła frankfurcka: kultura masowa i „przemysł kulturalny”

  Szkoła fr- krytyka k masowej- połączenia rozrywki czasu wolnego, reklamy, handlu, stylu życia mass mediów

  Zakładali ze technologia i świadomość technologiczna wytwarzają nowe zjawisko w formie ujednoliconej i fałszywej kultury masowej która zabija wszelki krytycyzm

  Adorn i Horkheimer: poj k masowa ->...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA MASOWA I KULTURA POPULARNA

  Max Horkheimer- 1 użył terminu kultura masowa- 1941r.

  Dwight Macdonald- od 1944r szybka kariera terminu

  Def kultury masowej:

  Edgar Morin wytw zg z uwzgl masę towarową normami produkcji przemysł, rozprzestrz przy pomocy technik przekazu masowego, zwraca się do mas społ

  Kłoskowska obejmuje zj...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura i ciało - Baldwin, Kulturowy obraz cielesności

  Moda- sp przyozdabiania ciała, wymiar uczestnictwa w życiu społ, manifestacja tożsamości, ma zakorzenienie w obyczaju

  Blumer- formy o tymczasowej akceptacji, uznaniu, zostaną zast przez formy bardziej nowoczesne

  Simmel dyferencjacja (os modna stara się od tłumu odróżnić) i afiliacja(podkr pokrewieństwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura wizualna

  Widzenie kult- sposoby patrzenia ukształt przez kulturę; kat kult nabieramy w procesie socjalizacji

  Kult wizualna- przyjęte w socjalizacji sp myślenia, działania i odczuwania w kontekście wizualnego wymiaru rzeczywistości; traktuje jako tekst pewne przedm (rys, obrazy, foto, filmy)

  Hegemonia wizualnośc0...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /5 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia kultury

  Styl życia- zespół codziennych zachowań, specyf dla danej zbiorowości lub jedn; char sp bycia odróżnia zbiorowość czy jedn od innej; zl z:

  a) zachowań ludzi zróżn co do zakresu o formy

  b) motywacji zachowań

  c) funkcji rzeczy- rezultat, cel lub instrument zachowań

  Perspektywa homo eligens- rozważania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /7 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZESTNICTWO W KULTURZE

  Bycie w kulturze- wew dyspozycje do rozumienia wzorców kult i wyn z nich zachowań ludzi, rozumienia wytworów kult, umiejętność ich wytw i przetw; wyn z kompetencji kult

  Aktywność kulturowa- działania podejm (lub gotowość) w celu poznania wart kult (dzieł literackich, plast, teatr, muzycznych)

  Recepcja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /6 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki społeczno - kulturowe a osobowość 

  Osobowość org cech wew przez które człowiek dośw i reaguje na świat i siebie; zaczyna się od dzieciństwa i trwa przez pr socjalizacji i internalizacji wartości, kszt ją życie społ-kult.

  Osobowość ukł stałych cech i mech wew, zdeterminowane czynnikami nat (gen, klimat, fizjograficznymi), społ- kult...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /7 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIA SOCJOLOGII SZTUKI

  Sztuka Tatarkiewicz (def alternatywna): odtwarzanie rzeczy, konstruowaniem form, wyrażanie przeżyć- jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, odtwarzania jest zdolny zachwycać, wzruszać, wstrząsać.

  ▪ ludzie włączeni są w życie sztuki, a sztuka w życie ludzi- jest społ

  ▪ fakt artystyczny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /10 920

  praca w formacie txt

Do góry