Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Główne kierunki badań socjologicznoprawnych

  1) miejsce prawa w strukturze społecznej i jego podstawowe funkcje, Socjologowie prawa uznają, że prawo należy traktować jako:

  - mechanizm integrujący system społeczny i wchodzące w jego skład podsystemy.

  - prawo przywraca naruszoną równowagę społeczną,

  - główny czynnik koordynacji życia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /5 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje controllingu

  Charakterystyka

  Controlling - proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych dla utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. Ideą controllingu jest zbudowanie logicznego systemu, który poprzez uporządkowane połączenie różnych elementów strukturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje controllingu

  Charakterystyka

  Controlling - proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych dla utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. Ideą controllingu jest zbudowanie logicznego systemu, który poprzez uporządkowane połączenie różnych elementów strukturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o przedmiot socjologii prawa

  W polskiej literaturze socjologicznoprawnej ukształtowały się dwa podejścia do przedmiotu socjologii prawa: szersze i węższe. Wedle pierwszego z nich zastosowanie w dowolnej dziedzinie prawoznawstwa metod i technik badań socjologicznych wystarcza, aby przeprowadzone badania uznać za należące do socjologii...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA POLSKIEJ SOCJOLOGII PRAWA

  *Na upowszechnienie się w Polsce idei socjologii prawa wywarł wpływ:

  1.amerykański realizm prawniczy (badanie prawa w działaniu a nie prawa w książkach.

  2.odzyskanie niepodległości i potrzeba efektywnego oddziaływania na stosunki społeczno-polityczne i gospodarcze za pomocą polityki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREKURSORZY SOCJOLOGII PRAWA

  1. E.EHRLICH

  Głównym teoretykiem kierunku szkoły wolnego prawa był Eugen Ehrlich. Według Ehrlicha nie całe prawo zawiera się w kodeksach i ustawach tworzonych przez państwo. Znaczna część prawa powstaje spontanicznie w samym społeczeństwie w formie stosunków własności, związków rodzinnych i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /3 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO W DZIAŁANIU

  Realizm prawny i jurysprudencja socjologiczna wystąpił przeciw formalizmowi w prawoznawstwie i skoncentrowaniu badań na prawie w działania, (które to badania mają związek z naukami społecznymi, w szczególności z socjologią), a nie prawie w książkach, czyli badań logiczno – językowych nad prawnymi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWOJU SOCJOLOGII PRAWA

  - Socjologie w jej początkach cechowało negatywne nastawienie do prawa tworzonego przez państwo. Znalazło to wyraz w poglądach klasyków socjologii. Auguste Comte uważał ustawodawstwo za działanie w kierunku powstrzymania lub zmiany organicznej ewolucji społecznej (podobnie Karol Marks,Herbert Spencer). 

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI PRAWA Z SOCJOLOGIĄ

  – zaczynają się wtedy, gdy w ślad za rozwojem socjologii powstają realistyczne teorie prawa.

  Za prekursorów myśli socjologicznoprawnej można uznać Monteskiusza który twierdził, że treść i skuteczność nakazów ustawodawczych zależą od warunków przyrodniczych i kształtowanych przez nie różnych typów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo państwowe

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo państwowe działa w ramach określonej gospodarki narodowej.

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną, do której stosuję się przepisy z Dz.U.02.112.981. Przedsiębiorstwo państwowe jest to...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt

Do góry