Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Miejsce i funkcje cen w marketingu

   

  Ważnym elementem marketingu jest cena. Nie występuje ona jako wyizolowany instrument mark. Lecz w powiązaniu z innymi instrumentami i działaniami uruchamianymi przez przeds. W procesie kształtowania zjawisk rynkowych.Zwiazek ceny z innymi elementami mark. Dotyczy jegi sfery instrumentalno –czynnościowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZEDAŻ OSOBISTA

   

  SPRZEDAŻ OSOBISTA uznawana jest za najbardziej efektywną formę prezentacji produktu. Polega ona na osobistym kontakcie sprzedawcy z nabywcą, zainteresowaniu go produktem i nakłonieniu do transakcji kupna. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji gdy konsument nie ma sprecyzowanego sposobu w jaki chce...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zakupu dóbr konsumpcyjnych

   

  Przed rozpoczęciem planowania marketingowego firma powinna określić swoich docelowych nabywców i poznać charakterystyczny dla nich proces decyzyjny. Wiele decyzji zakupu podejmuje tylko jedna osoba, ale niektóre mogą mieć wielu uczestników, którzy grają rolę:

  Inicjatora – pierwsza wysuwa pomysł...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /6 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki kształtujące zachowanie się konsumentów

   

  Punktem wszelkich działań marketingowych jest konsument. Postępowanie konsumentów to ogół działań związanych z uzyskiwaniem, użytkowaniem i dysponowaniem produktami oraz usługami, wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania.

  Szczegółowy model czynników wpływających na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /6 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Al-istisna

  Charakterystyka

  Al-istisna jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Al-istisna jest kontraktem, w którym jedna ze stron zleca drugiej wyprodukowanie i dostarczenie ustalonej ilości towaru o precyzyjnie określonych właściwościach. Umowa zawiera ponadto datę dostawy, cenę oraz dzień...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i funkcje produktu

   

  Produkt jest pierwszym i najważniejszym elementem marketing mix. Strategia produktu wymaga koordynacji działań w zakresie asortymentu, lini produktów, marek opakowań i etykiet. Produkty na rynku dzielimy na :Dobra fizyczne (samochody książki),Usługi(fryzjer, koncerty),Osoby (Michael...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria segmentacji na różnych rynkach

   

  Istnieją dwie podstawowe zasady dokonywania segmentacji: metody segmentacji różnią się w zależności od rodzaju oferowanego produktu oraz dokonanie procesu segmentacji jest procesem ciągłym, wymagającym stałego badania cech konsumentów i różnic między nimi oraz dostosowania programu działania do tych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /4 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja rynku

   

  Segmentacja rynku-podział rynku według określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów (segmenty rynku), które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i wyznaczają punkt odniesienia przy formułowaniu programu tego działania.

  Rynki składają się z nabywców, którzy różnią się od...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy informacji marketingowej w przedsiebiorstwie

   

  System informacji marketingowej w przedsiebiorstwie

  rodzaje informacji marketingowej w przedsiebiorstwie

  istota badań marketingowych

  metody badań marketingowych

  organizacja badań marketingowych

  Rodzaje informacji marketingowej w przedsiębiorstwie

  Informacje gromadzone w toku badań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka społeczna Checklanda

  Definicja metodyki społecznej

  Podstawowym założeniem metodyki jest wielostronność spojrzeń na dane zagadnienie i możliwość alternatywnych interpretacji. Podejście zakłada, że poszczególni ludzie mają indywidualne koncepcje rozwiązania problemu i różnie postrzegają system, wewnątrz którego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /5 543

  praca w formacie txt

Do góry