Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Proces zarządzania marketingowego

   

  Zarządzanie marketingowe jest procesem planowania i realizacji pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji towarów, usług i idei, mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji. Jest to świadome działanie podejmowane w celu osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje marketingu w przedsiębiorstwie

   

  Filozofia marketingowa, która bazuje na długookresowej działalności przedsiębiorstwa obejmuje:

  orientację na wymianę wymagającą nastawienia na nabywcę i zapewnienie im korzyści,

  orientację na rozwiązywanie problemów nabywcy,

  orientację systemową polegającą na ciągłości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja działalności rynkowej przedsiębiorstwa

   

  Marketing-zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

  Marketing jest zbiorem instrumentów i działań, wskazuje na jego charakter systemowy charakter instrumentalno-czynnościowy. Skupia w sobie zróżnicowane elementy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /3 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPAKOWANIE

   

  OPAKOWANIE pełni funkcje użytkowe i promocyjne. Te pierwsze oznaczają, że opakowanie stanowi ochronę dla produktu oraz umożliwia jego transport i porcjowanie. Funkcje promocyjne natomiast wyrażają się w eksponowaniu produktu i dostarczaniu wrażeń estetycznych. Opakowanie ma zwracać uwagę klienta i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA

   

  REKLAMA jest płatną formą promocji produktu lub firmy. Jej celem jest podtrzymanie sprzedaży produktów, pozyskiwanie nowych klientów, wspieranie produktów wchodzących na rynek itd. Ostatecznym rezultatem powinien być wzrost zainteresowania konsumentów danym produktem zakup.

  Skuteczna reklama...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUBLIC RELATIONS

   

  PUBLIC RELATIONS stanowi kolejny element marketingu chociaż nie związany ze sprzedażą w sposób bezpośredni. Celem public relations jest tworzenie pozytywnego wizerunku (image) firmy poprzez odpowiednie kształtowanie stosunków z otoczeniem.

  Kreowanie firmy jako rzetelnego producenta i partnera godnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMOCJA SPRZEDAŻY

   

  PROMOCJA SPRZEDAŻY to działania wyrażające się w stosowaniu krótkotrwałych zachęt mających skłonić klienta do nabycia produktu lub zakupu większych ilości. W tym celu wykorzystuje się takie środki jak: rozdawanie bezpłatnych próbek towaru, udzielanie różnorodnych premii i rabatów, organizowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek jako podstawa działań przedsiębiorstwa

   

  Rynki preds.(biznesowe) obejmują preds. I instytucji, a także osoby fizyczne które nabywają dobra w celu dalszej produkcji, odsprzedaży, redystrybucji.Predsiębiorstwa ( wliczając w to instytucje rządowe i organizacje typu monprofit)stanowią rynek dla dostawców surowców i wyrobów gotowych oraz części...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy otoczenia przedsiębiorstwa

   

  Marketing jest wytworem określonych warunków, pojawienie się ograniczeń po stronie popytu oraz związanego z tym narastania trudności w sprzedaży lub niepewności zbytu produktów na rynku. Zmieniające się nieustannie warunki działania są jednym z podstawowych czynników wpływających na wewnętrzną...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /3 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależności między ceną a popytem

   

  Mają dwustronny charakter.. Cena wywiera wpływ na popyt ale jej zmiany zależą od zmian zachodzących w popycie. Reakcje popytu na zmiane cen znajdują wyraz w cenowej elasyczności popytu.

  3Rodzaje popytu:

  popyt elasyczny-gdy względne zmienne popytu są większe niż względne zmiany cen

  popyt...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /3 365

  praca w formacie txt

Do góry