Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Korzyści skali

  Charakterystyka

  Ze zjawiskiem korzyści skali mamy do czynienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

  Zjawisko to utożsamiane jest zazwyczaj z sytuacją, gdy w przedsiębiorstwie długookresowe koszty przeciętne spadają wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji.

  Przyczynami korzyści skali są: niepodzielność...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMOCJA A DYSTRYBUCJA

   

  Dystrybucja – jest częścią marketingu, na którą składają się wszystkie działania związane z fizycznym przepływem od ich wytwórcy do docelowego konsumenta lub użytkownika.

  >

  >

  1 J. Altkorn i T. Kramer „Leksykon Marketingu”, PWE, Warszawa 1998, s.235

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMOCA A CENA

   

  Cena – jest to wartość towaru wyrażona w pieniądzu, czyli kwota jaką klient musi zapłacić aby otrzymać dany produkt. Polityka cen zależy od rodzaju produktu oraz wielkości rynku docelowego. Przy ustalaniu ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które ją kształtują. Czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK PROMOCJI Z PRODUKTEM

   

  Produkt – w znaczeniu marketingowym rozumiany jest bardzo szeroko. Jest to wytwór pracy ludzkiej, który w wyniku przeprowadzonych badań marketingowych powinien zaspokajać odczuwanie potrzeby, do starczać korzyści związanych z jego użytkowaniem oraz satysfakcji z jego posiadania.

  Związki promocji z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /4 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZNACZENIE PROMOCJI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

   

  Znaczenie promocji dla przedsiębiorstw jest uzależnione od wielu różnych czynników.

  Do najważniejszych należą:

  Zamierzenia przedsiębiorstwa w stosunku do danego rynku

  Konkurencja na rynku

  Charakter rynku

  Rodzaj i jakość sprzedawanych towarów

  Stopień zróżnicowania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMOCJA JAKO PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA Z RYNKIEM

   

   

   

  Proces ten składa się z dwóch faz:

  faza I – otrzymanie przez przedsiębiorstwo informacji z rynku jako rezultat prowadzonych badań marketingowych.

  faza II – przekazywanie przez przedsiębiorstwo informacji na rynek.

  W warunkach istnienia konkurencji oraz bogatej oferty towarów i usług oferowanych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomiczne

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /8 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja

   

  Promocja - słowo pochodzi od łacińskich wyrazów promotio i promovere, oznaczających poparcie i prowadzenie naprzód.

  Synonimem słowa promocja jest określenie „oddziaływanie na rynek” lub „wpływanie na nabywców”. Użycie powyższych zwrotów podkreśla fakt wpływania zarówno na nabywców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia pull

   

  Towarzyszy na ogół dystrybucji selektywnej i wyłącznej.

   

  Polega na intensywnym stosowaniu instrumentów promocji mix, głównie reklamy określonych produktów w celu pobudzenia popytu konsumentów finalnych.

   

  Jej głównym zadaniem jest „ssanie” produktu do kolejnych ogniw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia push

   

  Towarzyszy na ogół dystrybucji intensywnej.

   

  Polega na oddziaływaniu środkami promocji na poszczególne ogniwa dystrybucji (hurt i detal).

   

  Jej głównym zadaniem jest „pchanie” produktu w stronę konsumenta przez wybrany kanał dystrybucji.

   

  Cechuje ją agresywne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie promocji wg charakteru działań

   

  Wykorzystanie promocyjnych walorów produktu, cen i dystrybucji.

  Koncentrowanie różnych rodzajów promocji w miejscach detalicznej sprzedaży (merchandising).

  Prowadzenie kampanii reklamowych za pomocą masowych środków informacji.

  Łączenie reklamy z aktywizacją sprzedaży (dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt

Do góry