Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kryteria formowania asortymentu produktów

   

  Przedsiębiorstwo nie oferuje na rynku pojedyńczych produktów, lecz pewien celowo dobrany ich zestaw nazywany asortymentem. Asortymentyzacja polega na dokonywaniu wyboru, co przedsiębiorstwo będzie produkować i sprzedawać. Wybór ten przesądza w dużym stopniu o możliwościach wejścia na rynek, o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /7 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór produktów w różnych fazach cyklu życia. Analiza portfolio

   

  Podstawowym wnioskiem, jaki można wysnuć analizujżac cykl życia różnych produktów, jest świadomość, że każdy z nich będzie musiał w swoim czasie opuścić rynek. Dlatego przedsiębiorstwo powinno bacznie obserwować tendencje sprzedaży poszczególnych produktów oraz eliminować pozycje asortymentowe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /4 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja produktów zaopatrzeniowych

   

  Podstawą klasyfikacji produktów przeznaczonych dla przedsiębiorstw i instytucji jest ich przeznaczenie. Wyodrębnia się cztery grupy tych produktów:

  1. surowce i materiały,

  2. wyposarzenie,

  3. materiały pomocnicze,

  4. usługi.

  - stacjonarne - budynki oraz maszyny io urządzenia używne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /4 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja produktów konsumpcyjnych

   

  Produkty konsumpcyjne można klasyfikować na podstawie kryteriów:

  dobra nietrwałe, czyli artykuły żywnościowe i nieżywnościowe zużywane w jednym lub kilkunastu aktach konsumpcji. Można wyróżnić wśród nich:

  - dobra o stałych preferencjach konsumpcyjnych, które odznaczają się małą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /4 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i struktura produktu

   

  Produktem nazywamy każdy obiekt rynkowej wymiany, albo wszystko, co można oferować na rynku. Pojęcia produktu nie należy wiec utożsamiać tylko z obiektami materialnymi. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja, idea. Wiele produktów może być kombinacją czynników materialnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /6 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sponsoring

   

  Sponsoring – jest formą promocji stosowaną już od wielu lat, która szczególną popularność zdobywa w ostatnim okresie. Jest to celowe działanie podmiotu gospodarczego, który pragnie promować nazwę, znak firmowy, znak handlowy bądź też wizerunek danej firmy.

  W latach 70. sponsoring był...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /4 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja sprzedaży (sales promotion)

   

  Promocja sprzedaży (sales promotion) – Jest to krótkookresowe działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży produktu1. Promocja sprzedaży jest określana przez niektórych autorów jako promocja pomocnicza, nabiera większego znaczenia w fazie dojrzałości oraz w fazie spadku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /3 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Public relations

   

  Public relations – nazywa się ogół stosunków przedsiębiorstwa (firmy) z jej otoczeniem, tj. nabywcami, dostawcami, jednostkami kooperującymi, administracją gospodarczą, terenową itp..

  Public relatione określa tę działalność jako „planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomiczne

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /3 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akwizycja

   

  Akwizycja – uważana jest za najbardziej skuteczną formę oddziaływania na nabywców, ale zarazem kosztowną. Stąd jej najszersze zastosowanie znajdujemy w obrocie towarami o wysokiej wartości jednostkowej, a w szczególności obrocie sprzętem inwestycyjnym i obrocie patentami (licencjami)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /2 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja

   

  Promocja – jest to zjawisko które można zdefiniować jako oddziaływanie na nabywców w celu skłonienia ich do działania zgodnego z intencjami nadawcy.

   

  Promocja oznacza wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcami. Za jej pomocą rozwiązuje się sprawy dotarcia z informacją o produkcie do grupy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt

Do góry