Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Efektywność reklamy

   

  Wielu menadżerów uważa, że zmierzenie tego, co otrzymują w zamian za fundusze wydane na reklamę jest niemal niemożliwe. Powinni jednak przynajmniej obserwować następujące statystyki dotyczące:

  -kosztu reklamy na tysiąc potencjalnych klientów, do których dociera dany środek przekazu;

  -procentu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność personelu sprzedaży

   

  Kierownicy ds. sprzedaży muszą obserwować następujące wskaźniki efektywności personelu sprzedaży w danym regionie:

  -średnią dzienną liczbę wizyt handlowych na jednego sprzedawcę;

  -średni czas trwania wizyty handlowej na jeden kontakt;

  -średni dochód z jednej wizyty handlowej;

  -średni koszt...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola efektywności działań marketingowych

   

  Praca wydziału marketingu polega na planowaniu i kontroli działalność i marketingowej. Ponieważ podczas wdrażania planów marketingowych może pojawić się wiele niespodzianek, dział ten musi ciągle kontrolować działalność marketingową. Oto co zaobserwowano:

  Systemy kontroli są lepsze w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby organizacji działu marketingu

   

  Nowoczesne działy marketingu przybierają liczne formy. Wszystkie one muszą brać pod uwagę cztery wymiary działań marketingowych: funkcje, obszary geograficzne, produkty i rynki konsumenta.

  ORGANIZACJA FUNKCJONALANA

  Najpowszechniejsza forma organizacji marketingu polega na bezpośrednim...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /7 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby organizowania przedsiębiorstwa zorientowanej na marketingu

   

  Przedsiębiorstwa potrzebują świeżych koncepcji dotyczących organizowania biznesu i marketingu w odpowiedzi na znaczne zmiany , jakie miały miejsce w otoczeniu w ostatnich latach. Postęp w komputeryzacji i telekomunikacji, globalna konkurencja, wzrastające doświadczenie nabywców, rosnące znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /4 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA DYSTRYBUCJI

   

  Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiających nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po odpowiedniej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /6 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia produktu

   

  Produkt - product - produktem może być idea, usługa, towar lub ich kombinacja; wszystko, co jesteśmy w stanie zaoferować na rynku w celu zwrócenia uwagi, nabycia, użytkowania oraz konsumpcji, co może zaspokoić potrzebę lub pragnienie.

   

  Strategia produktu - proces dostosowywania produktu nowego lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi towarzyszące sprzedaży towarów

   

  Produkt w marketingu nie ma wyłącznie materialnego charakteru. Mnóstwo produktów, to komponenty elementów materialnych i niematerialnych. Wzbogacanie oferty dóbr o różne usługi towarzyszące jest jedną z metod „poszerzania” produktu. Wymaga to min. podjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opakowanie produktu

   

  Większość produktów jest sprzedawana w odpowiednich opakowaniach. Opakowania dzielą się na transportowe, zbiorcze i jednostkowe. W kompozycji marketingowej opakowania spełniają ważne funkcje dystrybucyjne i promocyjne.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /4 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy

   

   

  Znak towarowy lub marka to nazwa, termin symbol, napis, wzór albo ich kombinacja, kompozycja kolorystyczna, melodia lub zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystywane w celu odróznienia danego produktu od produktów konkurencyjnych. Znak towarowy łączy w sobie pojęcie nazwy handlowej i marki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /2 778

  praca w formacie txt

Do góry