Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Seed capital

  Charakterystyka

  Inwestycje typu Seed Capital to inwestycje w podmioty znajdują się w bardzo wczesnym stadium rozwoju lub w Start-Upy nieposiadające udokumentowanego track record. Sytuacja taka skutkuje podwyższonym ryzkiem inwestycyjnym, a co za tym idzie wyższą oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji, jakiej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie celów jakości

  Charakterystyka

  Cele mają kluczowe znaczenie dla skuteczności działania organizacji. Brak jasno i prawidłowo sformułowanych celów sprawia, że firma zachowuje się na rynku niczym dryfujący okręt, który nie może trafić do żadnego portu. W działalności organizacji cele spełniają cztery podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /6 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja w zespole międzykulturowym

  Charakterystyka

  Komunikacja wg słownika języka polskiego to porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości, łączność.

  Jak twierdzi Stephen P. Robbins komunikacja musi składać się w równym stopniu z przekazywania informacji jak i zrozumienia ich. Bez tych elementów nie dojdzie do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDIA REKLAMOWE

   

  prasa codzienna (*media bezpośrednie + mealing (wysyłanie do konkurencji, nabywców ulotek), *Internet

  radio

  bilboardy

  ulotki

  gazetki

  okno wystawowe (kino)

  miejsce sprzedaży (książki adresowe)

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE CENTRÓW HANDLOWYCH

   

  wielofunkcyjne ośrodki handlowe

  zlokalizowane na obszarach miast mające zróżnicowaną sieć handlową np. hipermarket + dom towarowy

  powierzchnia sprzedażowa ok. 100 000 m2

  szeroki asortyment oferowanych towarów

  zróżnicowany poziom świadomych usług

  ośrodki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE CEN

   

  NISKICH CEN cena – ilość (strona off price np. „Defekt”)

  Przynosi wiele korzyści do których należą ekonomika skali oraz działanie na dużym rynku zbytu. Zakłada ona utrzymanie cen na niskim poziomie akceptowanym przez szerokie grono nabywców przy eliminacji usług dodatkowych towarzyszących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN I MARŻ

   

  CENA jest elementem marketing mix, za pomocą którego przedsiębiorstwo chce osiągnąć złożone

  cele, zaspokoić oczekiwania nabywców oraz wyróżniać się na rynku.

   

  FUNKCJE

  Profilująca odróżnianie się od konkurencji i tworzenie określonego wizerunku cenowego

  Regulacyjna oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE TEORIE HANDLU

   

  Usługowa podkreśla że istotą w dział. handlowej jest wytwarzanie usług, które polegają na stworzeniu klientom odpowiednich udogodnień przy sprzedaży.

  W teorii wyróżnia się 4 podst. kategorie wytwarzania usług:

   

  usługi związane (nie dają się oddzielić od zakupu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel

   

  Handel - to działalność gosp., polegająca na zawodowym pośredniczeniu w wymianie towarów czyli na ich zakupie w celu dalszej odsprzedaży. Funkcjonowanie handlu opiera się na pracy licznych przed., jedn. gosp., które włączając się w proces dystrybucji towarów pełnią wiele użytecznych funkcji zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

   

  Obecne dziś zjawisko globalizacji, czyli "oderwanie się korzeni narodowych i terytorialne rozproszenie wielu węzłowych i strategicznych dziedzin działalności przedsiębiorstwa" (Michał Sawicki). wiąże się nierozerwalnie z pojęciem międzynarodowego marketingu. Przedsiębiorstwa mogą być w różnym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kim Dodano /11.04.2011 Znaków /17 307

  praca w formacie txt

Do góry