Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Poszerzanie „potencjału" podkultur przestępczych - mechanizmy i skutki zjawiska

  W literaturze socjologicznej pojęcie "podkultura" rozumiane jest - najogólniej mówiąc - jako wynik selekcji i modyfikacji wartości kulturowych, dokonywanych przez członków różnych grup z punktu widzenia specyficznych cech ich egzystencji, a pełniących dla tych grup funkcję "klucza" do zapewnienia sobie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /11.04.2011 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konformizm a dewiacja

  KONFORMIZM: sytuacja, gdy ludzie postępują zgodnie z regularni, które ich dotyczą (to znaczy odnoszą się do ich pozycji społecznej, do sytuacji, w jakiej działają i nie są wyłączone przez jakieś okoliczności szczególne).

  DEWIACJA: postępowanie niezgodne z odnoszącymi się do danej jednostki i do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /11.04.2011 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Wspólnota Węgla i Stali

  Charakterystyka

  Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) została utworzona na podstawie Paryski|traktatu paryskiego, podpisanego 18 kwietnia 1951r. przez kraje Beneluksu, Francję, RFN oraz Włochy. Traktat ten został zaprojektowany 9 maja 1950 roku przez francuskiego ministra spraw zagranicznych - Schumanna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywa finansowa

  Charakterystyka

  Perspektywa finansowa dzięki zastosowanym miernikom w łatwy sposób przedstawiają ekonomiczne wyniki działań przedsiębiorstwa.Służą do oceny sukcesu przedsiębiorstwa w długim okresie oraz czynników dzięki którym ten sukces zostanie osiągnięty. Mierniki są wybierane ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia walutowa

  Charakterystyka

  Unia walutowa jest jednym z najbardziej zaawansowanych etapów w procesie integracji gospodarczej, gdyż zakłada istnienie wspólnego rynku, koordynację polityki gospodarczej i monetarnej, posiadanie wspólnej waluty przez kraje członkowskie oraz istnienie jednej, wspólnej instytucji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System płynnego kursu walutowego

  Charakterystyka

  System, w którym kurs walutowy może osiągnąć poziom równowagi bez konieczności interwencji banku centralnego na rynku walutowym. Jeżeli kurs walutowy może się swobodnie zmieniać, to na rynku walutowym nie występuje interwencja państwa. Poziom rezerw walutowych jest stały. Kurs walutowy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System płynnego kursu walutowego

  Charakterystyka

  System, w którym kurs walutowy może osiągnąć poziom równowagi bez konieczności interwencji banku centralnego na rynku walutowym. Jeżeli kurs walutowy może się swobodnie zmieniać, to na rynku walutowym nie występuje interwencja państwa. Poziom rezerw walutowych jest stały. Kurs walutowy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch turystyczny

  Charakterystyka

  Ruch turystyczny to określenie przemieszczania się ludzi, które nie jest wymuszone przez czynniki zewnętrzne - ludzie zmieniają miejsce pobytu, swoje środowisko, rytmu życia dobrowolnie - bez przymusu. Ruch turystyczny odnosi się do określonego obszaru, kierunku, okresu w którym trwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje ergonomii

  Charakterystyka

  Wyróżnia się 3 podstawowe funkcje ergonomii, które wzajemnie się dopełniają w procesie tworzenia takiego układu człowiek - maszyna - środowisko, że pracownik będzie zdrowy, produktywny i pracowników|zadowolony z pracy, co będzie się przekładało na skalę społeczną oraz przynosiło...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy konfliktów w anomijnym społeczeństwie

  ANOMIA: stan chaosu wśród norm i wartości, zanik, jednoznacznych drogowskazów postępowania.Wewnętrznej niespójności i sprzeczności w obrębie systemu aksjo-normatywnego. Występuje w kilku formach:

  Pierwsza, wskazana przez Emile'a Durkbeimn pod koniec XIX wieku, nazwana została przez niego anomią. Dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bomberman Dodano /11.04.2011 Znaków /5 984

  praca w formacie txt

Do góry