Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Andon

  Charakterystyka

  Główne narzędzie umożliwiające realizację zasady Jidoka, zapoczątkowany przez Toyotę, obecnie część składowa production. Andon to wizualny sposób komunikacji przy użyciu sygnałów świetlnych. Daje możliwość zatrzymania procesu produkcyjnego w momencie pojawienia się defektu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zestawienie zmian w kapitale własnym

  Charakterystyka

  Zestawienie zmian w kapitale własnym - element sprawozdawczości finansowej, wprowadzone w 1999 roku w polskim systemie rachunkowości.

  Przedstawia majątkowo - finansową sytuacje przedsiębiorstwa.

  Dokument ten zawiera informacje dotyczące zmian (zmniejszenie lub zwiększenia) w strukturze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt overnight

  Charakterystyka

  Depozyt overnight – depozyt, który zostanie rozliczony do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia depozytu.

  Overnight to specyficzny rodzaj depozytów bankowych, który cechuje się bardzo krótkim okresem zablokowania środków – zazwyczaj wynoszącym jedną dobę z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcje groszowe

  Charakterystyka

  Akcje groszowe (ang. penny stocks) są to akcje o bardzo niskim nominale i niskiej wartości rynkowej, bardzo często poniżej ich wyceny. W Stanach Zjednoczonych są to akcje o wartości poniżej 1$ w Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 1£. Ich emitentem nie musi być firma upadająca (jak to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dylematy globalnego systemu praw człowieka

  Badacze starając się znaleźć przyczyny różnic tych decyzji, wskazują na różne powody, z których dwa wydają się szczególnie ważne. Pierwszy, to, że prawa ogólne, fundamentalne są formułowane w sposób nie dość dokładny, precyzyjny, co powoduje różne interpretacje zwłaszcza z uwagi na określanie ich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce i rola praw człowieka w społeczeństwie globalnym

  Prawa człowieka są oparle na wartościach i na środkach ich zabezpieczenia. Możemy spotkać dwa generalne trend)' w podejściu do tego problemu. Pierwszy, bardziej tradycyjny, wypowiada się w obronie „istoty praw człowieka'', możliwości poznania uniwersaliów związanych z permanentnymi cechami ludzkimi i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany prawa pracy w świecie zglobalizowanym

  W sferze ekonomicznej wzrasta bowiem wyraźnie globalny podział między tymi, którzy są lepiej a tymi, którzy są gorzej sytuowani, przy czym dotyczy to również krajów najbardziej zindustrializowanych, w których wzrastają inwestycje, produkcja i dochód narodowy. Place siły roboczej, zwłaszcza robotników, a w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie globalizacji

  Takie ogólne i często spotykane określenie globalizacji wiąże ją z kluczowymi zmianami, jakie nastąpiły w kilku ostatnich dekadach ubiegłego stulecia (zwłaszcza w zakresie rozwoju środków transportu, komunikacji i informacji), i wieloaspektowym procesem narastających w skali światowej powiązań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

  W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.

   Pierwszą, od 1945 roku do drugiej połowy lat sześćdziesiątych, cechowała względna równowaga państwa dobrobytu. Byt to okres ekonomicznego rozwoju i widocznej integracji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy integracji społecznej w Europie jako przesłanki odradzania się społeczeństwa obywatelskiego (po 1945 roku).

  Wysoki stopień społecznej integracji we wszystkich tych krajach był rezultatem oddziaływania powiązanych czynników. 

  Po pierwsze rozwoju gospodarczego, któremu towarzyszyła przemyślana polityka socjalna, dążąca do podwyższenia materialnego standardu życia i szans życiowych robotników. Wzrost produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 225

  praca w formacie txt

Do góry