Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZAGADNIENIA MARKETINGOWE.

   

  Tworzona firma będzie przedsiębiorstwem handlowo-usługowym działającym w branży budowlanej. Wybrana specjalizacja to pokrycia i materiały służące do wykonania prostych konstrukcji dachowych - zarówno nowo powstających jak i remontowanych, oraz działalność usługowa ściśle związana z wymienionym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /8 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIA PRAWNE

   

  Powstająca firma jest przedsiębiorstwem zakładanym przez osobę fizyczną. W dalszej perspektywie przewidziana jest jej konwersja w spółkę z o.o.

  Ta forma rozpoczęcia działalności - czyli rejestracja na osobę fizyczną wybrana została głównie ze względów kapitałowych. Fundusze, którymi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAZY TWORZENIA STRATEGII MARKETINGOWEJ

   

  Misja przedsiębiorstwa jest to najbardziej ogólny cel przedsiębiorstwa mówi się więc, że jest to swego rodzaju filozofia, która określa jakie cele firma chce osiągnąć. Jest to idea przewodnia, motto funkcjonowania przedsiębiorstwa. Według Petera Druckera jest to moment, aby zadać sobie kilka...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /10 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA MARKETINGOWA

   

  Pojęcie strategii marketingowej pojawiło się w literaturze w połowie lat 60. XX w. i stanowi efekt poszukiwań nowych metod zarządzania przedsiębiorstwami. Zarówno pojęcie strategii, jak też istota strategii marketingowej definiowana jest w różny sposób. Najczęściej jako:

  wybór celów, rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /6 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING JAKO NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY

   

  Dla przedsiębiorcy, a więc osoby władającej określonym kapitałem i odpowiedzialnej za jego pomnażanie, marketing jest przede wszystkim szansą zmniejszenia ryzyka działania. Czas wielkiej improwizacji w biznesie na rynkach krajów wysoko rozwiniętych dawno minął.

  >

  >

  >

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING TRADYCYJNY I WSPÓŁCZESNY

   

  Marketing jest określoną koncepcją kierowania rynkiem. Ogólnie można powiedzieć, że koncepcja ta dostosowuje działalność producenta do nabywców. Chodzi tu o potrzeby bieżące jak i potrzeby przyszłe. Położenie nacisku na potrzeby, przyszłe ma wielorakie uzasadnienie, bo w porę można dostosować...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I GENEZA MARKETINGU

   

  Marketing jest nie tylko określoną kategorią, ale także koncepcją traktowania problemów i zjawisk rynkowych. Obejmuje czynności rynkowe z wyjątkiem czynności fizycznych związanych z przekształceniem dóbr w produkty lub usługi. Można powiedzieć też, iż jest to proces społeczno-gospodarczy, którego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /5 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja

   

  Poprzez dystrybucję rozumie się wszystkie czynności związane z przesuwaniem produktu od producenta do konsumenta lub finalnego odbiorcy. Czynnościami takimi mogą być np.: transport, magazynowanie, konserwacja oraz sprzedaż. Drugą stroną tej działalności są zagadnienia związane z określeniem liczby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena

   

  Zazwyczaj kluczowa rolę w marketingu odgrywa cena. Musi być ona dostatecznie atrakcyjna dla odbiorcy, aby się zdecydował na kupienie towaru, czy usługi. Istota podejścia marketingowego polega tu na tym, że w określaniu wielkości ceny punkt wyjścia stanowią nie koszty wytworzenia, lecz możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING UBEZPIECZEŃ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

   

  Działalność ubezpieczeniową w Polsce regulują postanowienia Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a prowadzenie tej działalności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia Ministra Finansów. Wniosek o zezwolenie powinien zawierać:

  § Nazwę, siedzibę, obszar i rzeczowy zakres działania zakładu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011 Znaków /10 760

  praca w formacie txt

Do góry