Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nadanie marki

   

  Producent powinien zadecydować, czy produkt, który chce zaoferować powinien być oznaczony marką i czy będzie odnosił z tego tytułu korzyści.

   

  Dawniej większość oferowanych produktów nie była oznaczana marką. Sprzedawano je prosto ze skrzynek czy beczek, nie informując nabywcy, kto jest ich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /4 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest marka?

   

  Oznakowanie produktu składa się zwykle z jego nazwy, marka oraz etykiety. Spośród wymienionych elementów bardzo dużą rolę odgrywa marka.

  Należałoby się zastanowić, czym właściwie jest marka i dlaczego tak wielu producentów decyduje się na jej stosowanie? Jak wielką rolę odgrywa ona w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZANSE I BARIERY INNOWACJI

   

  Innowacje stają się dzisiaj jedną z najważniejszych broni w walce konkurencyjnej , podstawowym elementem strategii dobrze zarządzanych przedsiębiorstw i to zarówno elementem działania ofensywnego , polegającego na wchodzeniu na nowe rynki , jak i działania defensywnego , chroniącego je przed...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  3. KREOWANIE I PROMOWANIE INNOWACJI

   

  Na zdolność do tworzenia i wykorzystywania innowacji ma zawsze duży wpływ inteligencja firmy .Decyduje ona o sposobie wykorzystania przez firmę posiadanych możliwości i okazji , zdolności dostosowania się do nowych sytuacji, tworzeniu i wprowadzaniu śmiałych koncepcji i rozwiązań wychodzących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /4 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENEDŻEROWIE I PRACOWNICY WOBEC INNOWACJI

   

  Innowacje mogą być kreowane przede wszystkim przez menedżerów .

  Muszą oni być osobiście zaangażowani w sprawę innowacji , muszą być osobami kreatywnymi , kierować w sposób wyzwalający twórczość i tworzyć klimat sprzyjający zmianom .

  Menedżerowie różnie podchodzą do innowacji . Ich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /3 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

   

  Sukcesy przedsiębiorstw zależą dzisiaj coraz bardziej od ich podatności na innowacje . Innowacje stają się bowiem czynnikiem decydującym nie tylko o rozwoju i ekspansji jednostki , ale przede wszystkim o jej przetrwaniu .

  Innowacje rozumiane są jako dokonywane celowo zmiany , polegające na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /5 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania marketingowe

   

  Badania marketingowe są ważną częścią systemu infor-macji marketingowej. W literaturze przedmiotu możemy znaleźć wiele definicji badań marketingowych.

  Badania marketingowe to systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /13 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie marketingowe

   

  Planowanie to powszechnie praktykowany rodzaj działalności człowieka, który umożliwia mu pewien stopień kontroli nad przyszłością. Jest to - mówiąc ściślej - podejmowanie bieżących decyzji, dotyczących przyszłych działań. Również marketing prowadzony przez firmę powinien być działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /18 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZEDAŻ OSOBISTA.

   

  Według jednego ze znanych specjalistów promocji Andrzeja Sznajdera sprzedaż osobista jest swoistym elementem promocji. Różni się od pozostałych tym, że jej oddziaływanie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z nabywcą.

  Podstawowe zadania sprzedaży osobistej polegają na nakłanianiu potencjalnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE PROMOCJI.

   

   

  FUNKCJA INFORMACYJNA.

   

  Funkcja informacyjna jest niezbędnym warunkiem orientacji marketingowej. Jej głównym zadaniem jest dostarczenie obecnym i potencjalnym klientom informacji, które mają zmierzać do przełamania bariery nieznajomości rynku, oraz przyczynić się do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Maria Dodano /12.04.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt

Do góry