Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fotografia a teoria socjologiczna

  Socjolog, który wkracza na teren socjologii wizualnej, czy to jako fotograf, czy jako interpretator fotografii, przynosi pewien bagaż własnych przekonań teore­tycznych: przyjętych założeń ontologicznych na temat tego, czym jest społeczeń­stwo, i akceptowanych założeń epistemologicznych na temat...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /15 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania przyrostowego

  Charakterystyka

  Metoda przyrostowa jest najczęściej stosowaną metodą budżetowania. Polega ona na wykorzystaniu danych historycznych. Proces ten rozpoczyna się od wartości zaewidencjonowanych w ubiegłych okresach, a następnie koryguje się je o odchylenia, które powstają w trakcie realizacji budżetu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania przyrostowego

  Charakterystyka

  Metoda przyrostowa jest najczęściej stosowaną metodą budżetowania. Polega ona na wykorzystaniu danych historycznych. Proces ten rozpoczyna się od wartości zaewidencjonowanych w ubiegłych okresach, a następnie koryguje się je o odchylenia, które powstają w trakcie realizacji budżetu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania przyrostowego

  Charakterystyka

  Metoda przyrostowa jest najczęściej stosowaną metodą budżetowania. Polega ona na wykorzystaniu danych historycznych. Proces ten rozpoczyna się od wartości zaewidencjonowanych w ubiegłych okresach, a następnie koryguje się je o odchylenia, które powstają w trakcie realizacji budżetu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie stanowisk pracy

  Definicja

  Projektowanie stanowisk pracy jest to określenie odpowiedzialności pracownika w związku z wykonywaną przez niego pracą. stanowiska pracy|Stanowiska pracy są podstawowymi składnikami każdej organizacji; zadania realizowane przez dane stanowiska wyznaczane są przez: obszar swobody działania oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja dyskursywna

  W dotychczasowych rozważaniach patrzyliśmy na obraz fotograficzny jako prze­kaźnik znaków z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, z perspektywy jego auto­ra dążąc do wykrycia znaczenia subiektywnego, jakie nadał zdjęciu. Do tego celu prowadziła interpretacja hermeneutyczna. Po drugie, skupiliśmy uwagę na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /15 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja strukturalistyczna

  Formalna, semiologiczna analiza zdjęcia za pomocą wskazanego zestawoi kategorii to tylko wstęp do analizy merytorycznej, strukturalistycznej. Analiza taka zakłada, że obserwowalne (i uchwycone na zdjęciu) sytuacje, zjawiska, zdarzenia społeczne nie są przypadkowe i chaotyczne, lecz stanowią emanację...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /15 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja semiologiczna

  Gdy przedmiotem interpretacji czynimy obraz, w oderwaniu od autora, jako pewien fakt wizualny, centralne znaczenie uzyskuje nie interpretacja hermeneutyczna, lecz semiologiczna i strukturalistyczna. O ile interpretacja hermeneutyczna odwołuje się do psychiki indywidualnej autorów zdjęcia lub przedstawionych na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /17 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza hermeneutyczna

  Nie jest obojętne, kto zrobił zdjęcie. „To fotograf robi zdjęcie, a nie sama kamera" - zauważają Sturken i Cartwright (2001 : 16) . Rozwija tę myśl Susan Sontag (1978 : 88) : „Ludzie szybko odkryli, że nikt nie robi takiego samego zdjęcia tej samej rze­czy i domniemanie, że kamera dostarcza bezosobowego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /14 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz fotograficzny jako przedmiot interpretacji

  Przy zastosowaniu fotografii jako uzupełnienia standar­dowych metod socjologii przyjmujemy założenie leżące u podstaw każdej z nich, mianowicie realistyczny pogląd 0 obiektywnym istnieniu zjawisk i zdarzeń społecznych i ich mniej lub bardziej wiernym odzwierciedleniu w po­znaniu socjologicznym. Fotografia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /3 249

  praca w formacie txt

Do góry