Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ujęcie analityczne identyfikacji SZJ

  Fragment artykułu zamieszczonego w Zeszytach Naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. Wcześniejszy fragment zamieszczono w artykule systemu zarządzania jakością.

  Zakres badania

  Zakres badania będzie dotyczył przede wszystkim urzędu gminy i jego pracowników. Jednak dla uzyskania pełnych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /19 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia organizacji

  Definicja

  Cykl życia organizacji jest to sekwencja etapów, przez które przechodzi większość organizacji w trakcie swego istnienia. Etapy te wykazują określone różnice zarówno pod względem ilościowym, jak tez jakościowym. Są one stymulowane przez różnego rodzaju siły wewnętrzne i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt budżetowy

  Charakterystyka

  Deficyt budżetowy - różnica pomiędzy dochodami a wydatkami firmy, samorządu, państwa w danym roku budżetowym stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. Gdy mamy do czynienia z sytuacją że wydatki przewyższają dochody możemy mówić o deficycie. Osiatyński, Warszawa 2006...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa wolna od ryzyka

  Definicja

  Stopa wolna od ryzyka jest to stopa zwrotu z instrumentów finansowych z zerowym ryzykiem.

  Mówi nam ona o tym jaki jest minimalny zysk, który można uzyskać poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe bez ryzyka niewykonania zobowiązań.Zarówno zwrot pierwotnego kapitału i płatności odsetek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek terminowy

  Charakterystyka

  Pierwsze terminowa|transakcje terminowe w Polsce zostały zainicjowane w 1992 roku przez Polski Bank Rozwoju S.A., a obejmowały walutowe kontrakty forward, opcje na stopy procentowe, także opcje na indeks szerokiego rynku warszawskiej giełdy WIG. Jednakże powyższe instrumenty zostały szybko...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /4 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Zaawansowany projekt fotograficzny

  Studenci wyjeżdżają na kilkunastodniowy obóz terenowy (plener) do niewielkiej miejscowości (wsi). Wykonują najpierw ogólny rekonesans fotograficzny układu przestrzennego i otoczenia, a następnie serie zdjęć, które mają odzwierciedlać co najmniej pięć typowych dla tej zbiorowości kontekstów życia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Rozwinięte projekty fotograficzne

  Autoportret fotograficzny

  Student ma wykonać serię 12-1 5 zdjęć, które najlepiej zdefiniują jego tożsamość, pokażą, kim jest, czym się interesuje, z kim się zadaje. Następnie konfrontuje się w dyskusji serie wykonane przez różnych studentów, starając się wykryć podobień­stwa i różnice pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Niewielkie projekty fotograficzne

  Syntetyczny autoportret Każdy student ma wykonać sam lub przy pomocy kogoś znajomego własne zdjęcie, w takiej pozie, w takim ubraniu, otoczeniu, z takimi rekwizytami, jakie najlepiej jego zdaniem oddają cechy jego osobowości, pasji czy zainteresowań. Następnie zdjęcia te są przedmiotem dyskusji wśród...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /4 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Serie zdjęciowe

  Studenci mają wykonać trzy zdjęcia ilustrujące jakieś wskazane pojęcie socjologicz­ne (zob. Theory and Practice of Visual Sociology 1986 : 64) .

  Przykładowe pojęcia:

  - rytuał, - dewiant,

  - kolejka,

  - mała grupa,

  - konsumpcja pokazowa,

  - tłum,

  - audytorium,

  - konwersacja,

  - sankcje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie

  Przechodzimy tu do właściwego zastosowania metody fotograficznej poprzez wy­konywanie własnych zdjęć czy podejmowanie bardziej złożonych projektów foto­graficznych. Zakładamy elementarne umiejętności warsztatowe studentów, na po­ziomie zaawansowanych amatorów.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt

Do góry