Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kurs oparty na parytecie siły nabywczej

   

  Kurs oparty na parytecie siły nabywczej - jest to taka ścieżka zmian nominalnego kursu walutowego, która pozwala utrzymać na stałym poziomie konkurencyjność międzynarodową. W krajach, w których występuje wyższa stopa inflacji niż u ich konkurentów, będzie następowała deprecjacja nominalnego kursu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa podaży globalnej AS

   

  Krzywa podaży globalnej AS - obrazuje wielkość produkcji, którą przy każdej cenie przedsiębiorstwa są skłonne wytworzyć. W modelu klasycznym nie występuje iluzja pieniądza, a płace nominalne są elastyczne. Wielkość produkcji nie zależy zatem od cen, a krzywa podaży globalnej przebiega pionowo na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia podażowa

   

  Ekonomia podażowa - jest teoretycznym uzasadnieniem polityki gospodarczej której celem nie jest pobudzanie popytu globalnego, lecz stymulowanie globalnej podaży. Opisuje stosowanie bodźców mikroekonomicznych w celu zmiany poziomu pełnego zatrudnienia, wielkości produkcji potencjalnej oraz naturalnej stopy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drenaż podatkowy

   

  Drenaż podatkowy - to wzrost realnych wpływów podatkowych wywołany inflacją, która zwiększa dochody nominalne i sprawia że niektórzy ludzie zostają zaliczeni do wyższych przedziałów opodatkowania w ramach systemu progresywnego podatku dochodowego.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra finalne

   

  Dobra finalne - to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to albo dobra konsumpcyjne zakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne) - np. maszyny - nabywane przez przedsiębiorstwa.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery pozataryfowe

   

  Bariery pozataryfowe - to występujące w poszczególnych krajach różnice ustawodawstw lub stosowanych praktyk handlowych, które nie pozwalają na swobodny międzynarodowy przepływ towarów, usług i czynników produkcji.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amortyzacja

   

  Amortyzacja - zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  3-stopniowa struktura produktu

   

  Najniższy poziom to rdzeń produktu, to znaczy podstawowa usługa lub korzyść, którą nabywca w rzeczywistości kupuje. Sens rdzenia produktu można łatwo wyjaśnić odpowiadając na pytanie : „co nabywca rzeczywiście kupuje?”. Ponieważ przesłanką zakupu jest zawsze chęć zaspokojenia pewnych potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczucia po zakupie

   

  Klient ma trudności w wyborze jednego z pośród 3 marek komputera. Wszystkie trzy marki spełniają podobne funkcje i mają podobne ceny. W końcu na podstawie rekomendacji sprzedawcy klient decyduje się na określony komputer. Po zakupie porównuje zakupiony komputer z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /4 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaproponuj hasło reklamowe dla dowolnie wybranego produktu.

   

  Reklama jest podstawową formą komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu stanowi ona masową , odpłatną i bezosobową formę prezentowania oferty sprzedaży. Pierwszy kontakt nabywcy z reklamą zaczyna się od zwrócenia uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt

Do góry