Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Historia pieniądza

   

  Pieniądz wyłonił się spośród wielu towarów jako towar szczególny, ułatwiający wymianę; najczęściej były to skóry, futra, kawałki tkanin lub metalu (również współcześnie w warunkach dużej destabilizacji stosunków pieniężnych, np. podczas hiperinflacji, pewne towary, najczęściej tytoń...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /5 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tezauryzacja

   

  Tezauryzacja [łac. gr.], ekon. gromadzenie i przechowywanie pieniędzy oraz kruszców poza instytucjami depozytowo-oszczędnościowymi; tezauryzacja była powszechną formą gromadzenia oszczędności w gospodarkach przed kapitalistycznych, w których nie rozwinął się system bankowy; w gospodarkach...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilon

   

  Bilon [franc.], pieniądz zdawkowy, metalowe znaki pieniężne przeznaczone do obsługi drobnych płatności, emitowane zazwyczaj przez skarb państwa zgodnie z zasadą, że wartość nominalna znacznie przewyższa wartość substancji; bilon bito dawniej z miedzi, współcześnie do tego celu używa się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja pieniądza

   

   

  W czasach p. kruszcowego w postaci monet emisja była przywilejem władcy, który w wyjątkowych wypadkach mógł go scedować na władze prowincji, miasta bądź kompanii handlowej; prawo bicia monety było uważane za jeden z atrybutów suwerenności. Wraz z pojawieniem się pieniądza papierowego stała się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pieniądz kruszcowy

   

  pieniądz kruszcowy w pierwotnym znaczeniu oznaczał system ,w którym wartość kruszcu w monetach, będących w obiegu, odpowiadała nominalnej wartości tych monet; w znaczeniu, które upowszechniało się w XVIII-XIX w., p. kruszcowy oznaczał system, w którym w obiegu były banknoty wymienialne na żądanie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pieniądz zdawkowy

   

  pieniądz zdawkowy - każdy p. istniejący w postaci monet lub biletów pieniężnych, który reprezentuje określoną wartość jedynie w sposób symboliczny, a jego siła nabywcza wynika nie z wartości materiału, z jakiego jest wykonany, lecz z prawnego przymusu przyjmowania nim zapłaty; w większym znaczeniu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pieniądz rozrachunkowy

   

  pieniądz rozrachunkowy - p. nie istniejący w sensie fiz., funkcjonujący jedynie jako umowna wartość rachunkowa; takie cechy p. rozrachunkowego czyniły go odpornym na "psucie monety" (obniżanie wartości szlachetnego kruszcu w monecie i zmniejszanie jej ciężaru), przez co stał się czynnikiem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pieniądz międzynarodowy

   

  pieniądz międzynarodowy - p. akceptowany poza granicami kraju, który go emituje, używany w transakcjach międzynarodowych.; do czasu wielkiego kryzysu gospodarczego 1929-1933 zobowiązania międzynarodowe regulowano przepływami złota; po II wojnie świat. funkcję p. międzynarodowego spełniał dol. USA...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pieniądz bankowy

   

  pieniądz bankowy - p. zapisany na rachunkach bankowych, kreowany przez banki poprzez udzielanie kredytów, ponieważ ekspansja kredytowa banków może przewyższać sumę ich kapitałów własnych oraz wkładów, banki posiadają zdolność kreowania p.; zbyt śmiała ekspansja kredytowa działa inflacjogennie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz

   

  Pieniądz - powszechnie akceptowany środek wymiany dóbr i usług oraz miernik ich wartości, także środek tezauryzacji oraz środek zwalniania z zobowiązań; ta ostatnia funkcja może być realizowana przez dobrowolną akceptację przez wierzyciela p. przedstawionych do zapłaty albo poprzez przymus prawny...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt

Do góry