Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny inflacji w okresie transformacji systemowej

   

  Pojęcie inflacji w krajach transformowanych obejmuje niejednorodne procesy. W podziale najbardziej ogólnym, można wyróżnić dwa ich rodzaje:

  Pierwszy wiąże się z ze stopniowymi podwyżkami i uwalnianiem cen, w celu zmniejszenia dużej rozbieżności między ich wcześniej zaniżonym i arbitralnie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólny cel polityki pieniężnej

   

  Podstawowym zadaniem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Zadanie to często przyjmuje postać redukcji stopy ich wzrostu, aż do osiągnięcia wskaźników zbliżonych do zera. Podobnie formułuje się cel polityki pieniężnej w stabilizowanej gospodarce podlegającej transformacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacje prawne rynku pracy

   

  Transformacja ustrojowa wiąże się zarówno ze zmianami o charakterze politycznym (wprowadzenie mechanizmów i instytucji demokratycznych, decentralizacja władzy publicznej), jak i zmianami w życiu ekonomicznym. To, co wiąże się z ostatnim rodzajem zmian, są to przekształcenia własnościowe oraz...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /5 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja poziomu bezrobocia w Polsce oraz jego przyczyny

  Zjawisko bezrobocia jest obserwowane i analizowane od początku transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce. Zainteresowanie problematyką bezrobocia jest nadal duże. Wynika to zarówno ze skali tego zjawiska, jak i jego rangi w warunkach przemian gospodarki polskiej.

  Praca odgrywa doniosłą rolę w życiu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /5 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynność bezrobocia, podjęcia pracy

   

  W kwietniu 2002r. zarejestrowanych zostało 163,7 tys. bezrobotnych, natomiast wyłączono z ewidencji 220,1 tys. osób.

  „Napływ” do bezrobocia był o 1,8 tys. osób wyższy niż miesiąc temu. Wyższy był również „odpływ” – o 40,2 tys. osób.

  Z ogółu wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy bezrobotnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /4 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki bezrobocia

   

  Rozpatrując skutki wywoływane bezrobociem należy podkreślić dla przeciwstawienia, że zatrudnienie umożliwia zaspokojenie nie tylko podstawowych potrzeb człowieka, ale daje także możliwości samo realizowania się.

  Brak pracy – źródła dochodów pieniężnych zmusza bezrobotnych do ilościowych i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /10 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI BEZROBOCIA

   

  Bezrobocie jest jednym z najistotniejszych problemów gospodarki narodowej. W naszym kraju mamy do czynienia z masowym i długoterminowym takim zjawiskiem, które powoduje szereg skutków ekonomicznych, polityczno-społecznych i psychologicznych.

   

  Ekonomiczne:

  dotyczą osób bezrobotnych do tracą...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY I SKUTKI BEZROBOCIA

   

  Przyczyn powstawania masowego bezrobocia jest bardzo wiele, jednak największą stanowią przekształcenia polityczno – gospodarcze państwa na początku lat 90-tych XX wieku, a są to:

  przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstw

  prywatyzacja

  likwidacja państwowych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE BEZROBOCIA

   

  W gospodarce polskiej istnieje zjawisko masowego bezrobocia. Zgodnie z tą maksymą nauki ekonomiczne sklasyfikowały bezrobocie w zależności od kryterium:

  biorąc pod uwagę przyczyn powstawania bezrobocia możemy je podzielić na:

  bezrobocie normalne w skład którego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /2 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE BEZROBOCIA

   

  Z najpowszechniej przyjmowanych definicji przyjmowanych w literaturze można wyróżnić następujące:

  jest to grupa osób pozostających bez pracy to znaczy nie wykorzystujących pracy najemnej, nie pracujących na własny rachunek;

  grupa osób zdolnych i gotowych do pracy na typowych warunkach...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 483

  praca w formacie txt

Do góry