Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Główne ograniczenia wzrostu gospodarczego

   

  Czynniki ograniczające tempo wzrostu gospodarczego ujawniają się zwłaszcza w okresach radykalnych zmian programu gospodarczego, w czasie forsowania nadmiernej dynamiki rozwoju gospodarczego danego kraju lub gdy popełnione zostają radykalne błędy w zakresie polityki gospodarczej. Wśród podstawowych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej

   

  Tworzenie wartości dodanej i produkcji finalnej w gospodarce narodowej Gospodarka narodowa każdego kraju dzieli się na działy do których zaliczamy: przemysł, rolnictwo, budownictwo, transport, łączność, handel i inne usługi.

  Pewne działy np. przemysł dzielą się na gałęzie. W ich skład wchodzi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /7 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustroje gospodarcze

   

  Aby zinterpretować kategorię ustrój gospodarczy należy wprowadzić pojęcie czynności gospodarczej oraz pojęcie prawa do posiadania. Czynnością gospodarczą jest działanie, którego bezpośrednim rezultatem staje się bądź zmiana sytuacji gospodarczej bądź zapobieżenie zajścia takich zmian. Prawo do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia Keynesowska

   

  Ekonomia Keynesowska (Keynes) zapoczątkowała makroekonomię opartą na analizie wielkich aparatów ekonomicznych. Odmieniła ona teorię doskonałej konkurencji a wraz z nią założenie, że gospodarka rynkowa funkcjonuje w warunkach ogólnej równowagi ekonomicznej przy pełnym wykorzystaniu wszelkich czynników...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa rezerw gotówkowych

  Charakterystyka

  Stopa rezerw gotówkowych to wielkość jaką ma obowiązek utrzymywać każdy bank. Wyrażana jest w procentach i zalecana jest przez instytucje nadzorującą jaką w Polsce jest Centralny.

  Cechy

  Stopa rezerw gotówkowych bezpośrednio związana jest z pozycją po stronie aktywów jaką są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa rezerw gotówkowych

  Charakterystyka

  Stopa rezerw gotówkowych to wielkość jaką ma obowiązek utrzymywać każdy bank. Wyrażana jest w procentach i zalecana jest przez instytucje nadzorującą jaką w Polsce jest Centralny.

  Cechy

  Stopa rezerw gotówkowych bezpośrednio związana jest z pozycją po stronie aktywów jaką są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki

   

  Podatek – przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne przekazane przez podatnika na rzecz budżetu państwa, miasta lub gminy:

  podatek bezpośredni od dochodów przedsiębiorstw – ma charakter liniowy, tzn. stopa podatku dochodowego płaconego od zysku brutto jest jednakowa dla...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet

   

  Budżet – zestawienie wszystkich dochodów i wydatków niezależnie od szczebla struktury polityczno-administracyjnej państwa.

  rzeczywisty – rejestruje rzeczywiste, wyrażone w jednostkach pieniężnych wydatki, przychody i deficyt w danym okresie.

  strukturalny – ukształtowany poprzez aktywną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy bezrobocia i ich przyczyny:

   

  bezrobocie strukturalne – występuje wtedy, kiedy istnieje niedopasowanie podaży pracowników i popytu na nich np.: gdy popyt na pracę jednego typu rośnie, spada na pracę innego typu, a podaż nie dostosowuje się dość szybko. Taki efekt jest obserwowany podczas zmian struktury gospodarki (np. z...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki cen

   

   

  Inflacja mierzona jest na podstawie zmian ogólnego poziomu cen. Natomiast ogólny poziom cen mierzony jest za pomocą wskaźników cen, stanowiących pewne średnie cen dla konsumentów lub cen dla producentów.

  CPI – wskaźnik cen konsumpcyjnych (ew.: indeks kosztów utrzymania) – mierzy koszt pewnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 390

  praca w formacie txt

Do góry