Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podział kosztów

   

  Koszty księgowe (explicite, jawne) – koszty odzwierciedlone w ewidencji księgowej obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne – amortyzację,

  Koszty ukryte (implicite) – koszty faktycznie nie ponoszone przez przedsiębiorstwo, które mogłoby one ponosić, gdyby...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy podział pracy

  Charakterystyka

  Miedzynarodowy podział pracy(MPP)- jest szczególną, rozwiniętą formą społecznego podziału pracy. Stanowi historycznie ukształtowane formy powiązań gospodarczych między poszczególnymi krajami, określa ich miejsce w produkcji światowej, czyli decyduje o międzynarodowej specjalizacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator obciążony

  Estymator obciążony

  Estymator jest oceną parametru populacji. Jeżeli parametr populacji generalnej<br

  oznaczymy przez Q, przez <mathZ_n</math - funkcję (estymator) wartości zmiennych uzyskanych na <br

  podstawie próby:

  Z_n= f\left(X_1, X_2, X_3....X_n\right)</math,<br

  to konkretna wartość T, jaką zmienna...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vilfredo Pareto

  Wprowadzenie

  Vilfredo Federigo Damasio Pareto (1848-1923) - włoski socjolog i ekonomista, wybitny przedstawiciel szkoły lozańskiej, uczeń i kontynuator prac Leona Walrasa . W swych poglądach podkreślał intensywność powiązań ekonomii z socjologią i polityką gospodarczą. Uwzględniając wady...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vilfredo Pareto

  Wprowadzenie

  Vilfredo Federigo Damasio Pareto (1848-1923) - włoski socjolog i ekonomista, wybitny przedstawiciel szkoły lozańskiej, uczeń i kontynuator prac Leona Walrasa . W swych poglądach podkreślał intensywność powiązań ekonomii z socjologią i polityką gospodarczą. Uwzględniając wady...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania

   

  Jednym ze sposobów finansowania deficytu budżetowego jest pożyczanie pieniędzy od innych podmiotów gospod. , odbywa się to przede wszystkim na drodze sprzedaży rządowych pap. wartościowych, głównie w postaci obligacji. Oznacza to jednak, że rząd ogranicz środki finansowe pozostawiając do dyspozycji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola państwa w gospodarce

   

  Polityka czynnego oddziaływania Państwa na gospodarkę narodowa pojawiła się już w XVI-XVIIIw. Kształtujący się wówczas ustrój społ.-gospodarczy wymagał pomocy ze strony państwa poprzez protekcjonizm celny, system podatkowy, pożyczki państwowe, wojny domowe, wywłaszczanie chłopów, system...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /8 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja a bezrobocie

   

  Podstawowym celem polityki gospodarczej państwa powinno być pełne zatrudnienie a z drugiej strony stabilizacja cen. Doświadczenie gospodarcze pokazuje jednak iż jednocześnie cele te trudno osiągnąć. Cele te są bowiem względem siebie konkurencyjne. W literaturze pisze się wprost o tzw. wymienności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /2 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje inflacji

   

  Pierwszym z kryteriów wyróżniania rodzajów inflacji jest tempo wzrostu cen z punktu widzenia tego kryterium wyróżniamy: a) inflacje pełzającą ma ona miejsce wówczas gdy ceny rosną stosunkowo wolno jest to inflacja jednocyfrowa poddaje się ona kontroli państwa i nie powoduje zakłóceń w społecznym...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /10 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie cyklu koniunkturalnego

   

  Teoria wahań cyklicznych musi dać odpowiedź na pytanie o przyczyny okresowych wahań w stopniu wykorzystania możliwości produkcyjnych, czyli rozbieżności pomiędzy potencjalnym a faktycznie wytwarzanym dochodem narodowym. Wykorzystanie podażowych możliwości gospodarki zależy od rozmiarów popytu. Zatem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /8 017

  praca w formacie txt

Do góry