Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CECHY DOJRZAŁEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ, warunki istnienia dojrzałego rynku

   

  Dominacja własności prywatnej i swoboda transferu praw własności,

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej,

  Istnienie sprawnie działających instytucji obsługujących rynek,

  Integralność rynku, czyli wzajemne uzależnianie się od siebie rynków,

  Istnienie konkurencji...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA RYNKOWA

   

  Gospodarka rynkowa to taki układ stosunków ekonomiczno-społecznych w kraju, w którym dominuje własność prywatna czynników produkcji i rynkowa alokacja zasobów. Regulatorem i koordynatorem procesów gospodarczych jest rynek.

   

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE RYNKU

   

  Za pośrednictwem rynku dokonuje się wycena dóbr,

  Rynek jest podstawowym źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych,

  Warunkuje racjonalną alokację zasobów,

  Umożliwia ustalanie się stanów równowagi w gospodarce,

  Weryfikator celowości produkcji,

  Mechanizm...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK DOSKONAŁY

   

  Występuje, gdy spełnione są warunki:

  rozproszenie po stronie popytu i podaży (duża liczba kupujących i sprzedających), w rezultacie czego żaden z kupujących lub sprzedających nie posiada pozycji pozwalającej na dyktowanie warunków sprzedaży i kupna – cena jest dana i jest wypadkową gry...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek i gospodarka rynkowa

  Proces, przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach

  >

  Całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają

  Powstaje w odpowiedzi na rzadkość zasobów i dóbr

   

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja monopolistyczna

   

  Jak zauważył E.H.Chamberlin konsumenci mają różne gusty i do ich zaspokojenia niezbędne jest istnienie różnorodnych dóbr i usług.

  Według Samuelsona i Nordhhausa konkurencja monopolistyczna jest to struktura rynku, przy której istnieje duża liczba sprzedawców dostarczająca dobra będące substytami...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe struktury rynkowe

   

  Ważnymi elementami wpływającymi na kształt struktury rynkowej są zarówno czynniki demograficzne, geograficzne i kulturowe (np. styl życia, tradycje), jak i czynniki ekonomiczne, technologiczne, ustrojowe i polityczne. Stąd struktura rynkowa może być opisana różnymi kategoriami, np. takimi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimalna skala efektywna

   

  Minimalna skala efektywna - wielkość produkcji, przy której krzywa długookresowych kosztów przeciętnych przestaje opadać (inaczej: wielkość produkcji, przy której długookresowe koszty przeciętne osiągają minimum)

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  3.Koszty stałe i zmienne

   

  Koszty stałe - wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, które nie zależą (w krótkim okresie) od wielkości wytwarzanej produkcji. Są to:

  amortyzacja

  opłaty za dzierżawę terenu

  koszty ogrzewania, oświetlenia, etc.

  koszty funkcjonowania...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty w długim okresie

   

  Korzyści skali (ekonomie skali) - występują, gdy koszty całkowite rosną wolniej niż rozmiary produkcji, krzywa długookresowego kosztu przeciętnego opada. Źródła korzyści skali:

  technologiczne,

  marketingowe,

  finansowe.

  Niekorzyści skali (dyzekonomie skali) –...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt

Do góry