Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podaż

   

  Podaż jest wyrazem ujawnionych zamiarów sprzedaży dobra lub usługi w konkretnych warunkach ekonomicznych ( przy danym poziomie kosztów, postępie naukowo – technicznym, dostępności zasobów, rozmiarach zgłaszanego na rynku zapotrzebowania itd. ). Mierzony jest on jest ilością sprzedawanych przy danej...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt

   

  Popyt jest wyrazem ujawnionych zamiarów zakupu dobra lub usługi w konkretnych warunkach ekonomicznych ( przy danym poziomie cen rynkowych, wysokości dyspozycyjnych dochodów, indywidualnych gustach i preferencjach, ilości i strukturze wiekowej nabywców itd.). Mierzony jest on ilością nabywanych produktów...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje cen

   

  Funkcja informacyjna cen polega na dostarczaniu danych wyrażonych za pomocą jednostek pieniężnych dla prowadzenia rachunku ekonomicznego. Oznacza to, że ceny informują każdy podmiot działający na rynku o poziomie jego dochodów, kosztów, zysków itp. Na podstawie tych parametrów podejmowane są...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena

   

  Cena to suma pieniędzy, jaką należy zapłacić sprzedawcy w zamian za nabycie towaru czy usługi. Wyraża ona zatem pieniężną wartość wytworzonego produktu a w efekcie kształtuje koszty utrzymania gospodarstw domowych i zyskowność producentów. Ceny determinują przebieg procesów gospodarczych a...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek i jego elementy

   

  Pojęcie „rynek„ wywodzi się od niemieckiego słowa „ring” oznaczającego w średniowieczu okrągły plac, na którym dokonywano transakcje handlowe. W rzeczywistości jednak można spotkać wiele odniesień do pojęcia „rynek”.

  Po pierwsze, jest on określany jako miejsce zawierania i przeprowadzania...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /7 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność popytu i podaży

   

  ELASTYCZNOŚĆ

  Jest to miara zmian procentowych (względnych) wielkości popytu (podaży) do procentowych (względnych) zmian czynnika wpływającego na popyt (podaż), przy założeniu ceteris paribus.

  Mierzy siłę reakcji wpływu determinant popytu (podaży) na jej (jego) wielkość. Elastyczność...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga rynkowa

   

  Występuje w przypadku zrównania się wielkości popytu i podaży, przy określonej cenie (cenie równowagi rynkowej) w określonej jednostce czasu.

   

  STANY NIERÓWNOWAGI

  NIEDOBÓR występuje w przypadku, gdy wielkość popytu przewyższa wielkość oferowanej ilości dóbr. Cena, przy której występuje...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODAŻ

   

  PODAŻ

  Jest to ilość dobra zaoferowana przez producentów do sprzedaży po danej cenie w określonym czasie

   

  PRAWO PODAŻY

  Mówi, iż wielkość podaży zmienia się wprost proporcjonalnie do zmiany ceny (ceteris paribus).

   

  POZACENOWE DETERMINANTY PODAŻY

  ilość producentów danego...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO POPYTU

   

  Mówi, iż popyt jest zależnością odwrotnie proporcjonalną między ceną a ilością dobra, którą nabywcy chcą i są w stanie nabyć przy założeniu, iż inne elementy charakteryzujące sytuację rynkową nie ulegną zmianie (ceteris paribus).

   

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady gospodarki rynkowej

   

  ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ

  Umożliwia efektywną alokację zasobów,

  Sprzyja lepszemu zaspokojeniu potrzeb nabywców,

  Efektywny system motywacyjny,

  Duża innowacyjność gospodarki,

   

  WADY GOSPODARKI RYNKOWEJ

  Sprzyja rozwarstwieniu społecznemu,

  Występowanie tzw. efektów...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt

Do góry