Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POMPA SODOWO - POTASOWA

  Inaczej pompa jonowa, jeden z mechanizmów aktywnego, wymagającego nakładu energii, transportu przez błony (wbrew różnicy stężeń, inaczej niż na zasadzie osmozy), występujący we wszystkich komórkach zwierzęcych. Pompa sodowo-potasowa jest umieszczoną w błonach cytoplazmatycznych (biologicznych)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIMERAZY

  Enzymy, które umożliwiają wydłużanie łańcuchów kwasów nukleinowych poprzez dokładanie nowych nukleotydów. Biorą udział w procesach replikacji i transkrypcji, np. polimeraza DNA, polimeraza RNA (primaza i trans-kryptaza).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA

  Forma istnienia gatunku biologicznego; zespół osobników danego gatunku, zamieszkujących określoną przestrzeń w tym samym czasie i wzajemnie na siebie oddziałujących (wchodzących ze sobą w różnego typu interakcje). Każda populacja spełnia w biocenozie, w której istnieje, określone funkcje, a także...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIMORFIZM, wielopostaciowość

  Występowanie w obrębie jednej populacji kilku form morfologicznych lub fizjologicznych, które różnią się od siebie.

  Polimorfizm funkcjonalny występuje np. w koloniach stułbiopława obelii, gdzie poszczególne osobniki pełnią odmienne funkcje, np. odżywcze, obronne, rozrodcze.

  Polimorfizm kastowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROSTY, grzyby lichenizowane

  Organizmy symbiotyczne powstałe na drodze ścisłego zespolenia samożywnego —> glonu lub sinicy (fotobiont) z cudzożywnym -» grzybem (miko-biont). Powstały w ten sposób organizm posiada cechy niespotykane u obu form założycielskich, np, specyficzne kształty plech czy zdolność syntezy pewnych związków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /4 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIPLOIDALNOŚĆ

  Zjawisko polegające na zwielokrotnieniu podstawowego zestawu chromosomów (n) w komórkach. Zwielokrotnienie garnituru chromosomów zapisuje się jako: 3n - tri-ploidy, 4n - tetraploidy, 5n - pentaploidy itd. Organizmy poliploidalne powstają na skutek zaburzeń rozdziału chromosomów w trakcie podziałów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORÓD

  Proces fizjologiczny mający na celu wydalenie z dróg rodnych samicy płodu i błon płodowych wraz z łożyskiem. Poród przebiega w trzech fazach: okres przygotowawczy, kiedy dochodzi do rozwarcia szyjki macicy; wydalenie płodu; wydalenie łożyska.

  Najważniejszym czynnikiem umożliwiającym poród jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIRYBOSOM, polisom

  Jest to szereg rybosomów połączonych z jedną cząsteczką mRNA, rybosomy przypominają koraliki nanizane na nitkę. Jest aktywną jednostką w procesie biosyntezy białka, na terenie polirybosomu następuje łączenie odpowiednich aminokwasów w peptydy. Syntetyzuje wiele łańcuchów polipeptydowych na raz (1...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIEMBRIONIA, wielozarodkowość

  Rodzaj bezpłciowego rozmnażania, charakterystyczny dla niektórych owadów, np. gąsieniczników, Z zapłodnionej komórki jajowej powstają liczne blastomery, które oddzielają się od siebie, samodzielnie rozwijają i przekształcają w larwy. W ten sposób z jednego jaja powstaje wiele zarodków.

  U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWÓJNY KRWIOBIEG

  Przepływ krwi przez mały obieg - płucny i duży - obwodowy. Krew, przepływając przez całe ciało dwukrotnie, jest tłoczona przez serce. U kręgowców lądowych wraz z powstaniem płuc doszło do wytworzenia dwóch obiegów krwi, podziału serca na żylne i tętnicze.

  U ptaków i ssaków krew utlenowana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt

Do góry