Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasób i strumień czynnika produkcji

   

  W niniejszym rozdziale zajmiemy się rozpatrzeniem ogólnych uwarunkowań dotyczących handlu czynnikami produkcji, zarówno ogólnogospodarczymi (typu: ziemia, praca, kapitał rzeczowy) będącymi własnością gospodarstw domowych jak i specyficznymi, będącymi produktami przedsiębiorstw...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się stawki płacy dla danego wariantu pracy

   

  Wysokość stawki płac, która ukształtuje się na rynku danego wariantu pracy będzie zależeć od relacji między popytem na dany wariant pracy a podażą danego wariantu pracy. Tak więc czynnikami, które będą miały wpływ na nią są: produkcyjność danego wariantu - im wyższa ceteris paribus...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /5 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż pracy

   

  Praca jest jednym z czynników produkcji sprzedawanych przez gospodarstwa domowe przedsiębiorstwom. Jest jednak czynnikiem produkcji o specyficznych własnościach. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na fakt, że praca jest dla większości gospodarstw domowych jedynym posiadanym czynnikiem produkcji, a więc...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopol oferenta

   

  Rozpatrujemy teraz sytuację, gdy na danym rynku dany produkt oferuje tylko jeden producent, którego nabywcami są bardzo liczne i rozproszone podmioty gospodarcze. Dla uwypuklenia pewnych właściwości przyjmijmy dodatkowo, że w chwili obecnej nie ma on konkurenta i nie będzie go miał przez dość długi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo cenowe

   

  Oprócz formalnych pisemnych lub ustnych umów o współpracy oferentów ich kooperacja może być również wynikiem milczącej zgody, dotyczącej zaniechania pewnych środków polityki zbytu, których stosowanie mogłoby szkodzić pozostałym oferentom.

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fuzja przedsiębiorstw

   

  Połączenie się dwóch czy większej ilości przedsiębiorstw w jedno nie powoduje na ogół zmiany formy rynku. Wyjątkiem jest tu przypadek, gdy wszystkie dotychczas samodzielne przedsiębiorstwa łączą się w jedno, a więc sytuacja, w której na rynku powstaje monopol. Funkcjonowanie monopolu omówiliśmy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współpraca między oferentami

   

  Współpraca (czyli inaczej kooperacja) między podmiotami rynkowymi działającym po jednej stronie rynku może odbywać się na różnych płaszczyznach.

  Fuzji (połączenia się) przedsiębiorstw - przedsiębiorstwa dotychczas niezależne łączą się w jedno przedsiębiorstwo.

  Zawarcia...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytucje pracy ludzkiej i kapitału

   

  Praca ludzka jest jednym z najważniejszych czynników produkcji. Jej wpływ na efekty produkcyjne jest bardzo duży, często decydujący. Ponad to jest ona specyficznym czynnikiem produkcji, wyraźnie odróżniającym się od wszystkich innych, gdyż źródłem pracy jesteśmy my, ludzie. W ekonomii powszechnie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty zewnętrzne i prawa własności

   

  Rozważając problemy produkcji przyjmowaliśmy dotąd, że jedynym rezultatem procesu produkcyjnego jest wytworzenie produktu. Tymczasem działalność wytwórcza, tak jak i każda działalność celowa człowieka, przyczynia się jednak do powstawania róznego rodzaju ubocznych efektów. Efekty te, podobnie jak i...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /5 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena maksymalna

   

  Cena maksymalna – wprowadzana jest z reguły w sytuacji braku dóbr o istotnym znaczeniu społecznym w celu ochrony konsumentów przed zbyt wysokimi cenami. Mogą to być np. mieszkania komunalne, budowane ze środków budżetowych dla grup ludności o najniższych dochodach lub niektóre środki żywnościowe w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt

Do góry