Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Społeczeństwo konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Społeczeństwo konsumpcyjne termin określający cechy charakteryzujące globalne trendy społeczne, w których:

  potrzeby oceniane jako podstawowe są zaspokajane w odniesieniu do znacznej części ludzkości (potrzeba wyżywienia się, potrzeba posiadania miejsca zamieszkania, potrzeba posiadania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Społeczeństwo konsumpcyjne termin określający cechy charakteryzujące globalne trendy społeczne, w których:

  potrzeby oceniane jako podstawowe są zaspokajane w odniesieniu do znacznej części ludzkości (potrzeba wyżywienia się, potrzeba posiadania miejsca zamieszkania, potrzeba posiadania...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny ruchów kadrowych

  Charakterystyka

  Ruchy kadrowe sprowadzają się do płynności kadr inaczej mówiąc jest to fluktuacja załogi. Sprowadza się do odchodzenia z zakładu pracy jednych pracowników, a przyjmowaniu innych. (S.Dębski 1997, s.328) Do określenia fluktuacji załogi można wykorzystać współczynnik przyjęć i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /5 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres blokowy

  Charakterystyka metody

  Uwaga! Istnieje wiele odmian wykresów blokowych. W zależności od rozpatrywanego problemu oraz przyjętych celów analizy, należy wybrać odpowiedni rodzaj wykresu. Poniżej omówiono jedną z odmian.

  Schemat blokowy obrazuje w sposób dynamiczny przebieg realizacji zadań. Wykorzystuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Gossena

  Charakterystyka

  Prawo Gossena - jest to prawo zwane powszechnie prawem malejącej użyteczności krańcowej, które polega na tym że krańcowa dobra (tj. przyrost użyteczności uzyskiwany dzięki zwiększeniu konsumpcji tego dobra o jednostkę przy danych rozmiarach konsumpcji pozostałych dóbr) maleje, gdy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja przebiegu pojazdów

  Charakterystyka

  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani są prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w następujących sytuacjach:

  gdy pracownik używa prywatnego samochodu (a nie samochodu pracodawcy) na potrzeby działalności pracodawcy, zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /5 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans płatniczy

  Charakterystyka

  Bilans płatniczy jest to usystematyzowane zestawienie wartości wszystkich transakcji ekonomicznych dokonanych w danym okresie między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Zależności od czasu, jaki obejmują, mogą być roczne, półroczne lub kwartalne bilanse płatnicze. Mogą...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /6 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz pracy

  Definicja

  Fundusz pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. FP funkcjonuje na podstawie Ustawy z 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz z późniejszymi zmianami prawnymi. Dzięki opłacaniu składki na Fundusz Pracy uzyskuje się prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz pracy

  Definicja

  Fundusz pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. FP funkcjonuje na podstawie Ustawy z 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz z późniejszymi zmianami prawnymi. Dzięki opłacaniu składki na Fundusz Pracy uzyskuje się prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz pracy

  Definicja

  Fundusz pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. FP funkcjonuje na podstawie Ustawy z 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz z późniejszymi zmianami prawnymi. Dzięki opłacaniu składki na Fundusz Pracy uzyskuje się prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 484

  praca w formacie txt

Do góry